Passend werk: de zoektocht moet geen speurtocht worden

Student & Starter wil passend werk voor iedereen en vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen meedoet in onze samenleving. De rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar jongeren met een arbeidsbeperking en hoe de gemeente deze mensen helpt. De gemeente doet al erg veel om deze jongeren te helpen, maar soms blijkt het moeilijk om de weg naar het juiste loket te vinden. Uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren van instantie naar instantie doorverwezen worden en door al die verschillende regelingen en trajecten door de bomen het bos niet meer zien.

Een aanbeveling van de rekenkamer is daarom ook om de jongeren aan een vast en goed bereikbaar contactpersoon te koppelen. Hierdoor hoeven ze zelf niet meer uit te vinden waar ze aan moeten kloppen om geholpen te worden. De zoektocht moet geen speurtocht worden, zo stelt de rekenkamer zelf.

Daarnaast ontbreekt bij veel jongeren met een arbeidsbeperking de financiĆ«le prikkel om aan de slag te gaan. Bij een proefplaatsing verdien je niets extra’s en dat werkt niet motiverend. Student & Starter pleit ervoor om die prikkel wel te geven, want dan zijn jongeren sneller geneigd mee te werken aan een proefplaatsing en vanuit daar kunnen ze doorgroeien naar een vast dienstverband.

Verder moet er wat betreft Student & Starter beter gekeken worden naar de inzetbaarheid van jobcoaches. Dit zijn mensen die arbeidsbeperkten helpen bij het vinden van een geschikte baan. Op het moment worden enkel jobcoaches vergoed die in dienst zijn bij de gemeente. Echter hebben grotere werkgevers vaak ook eigen jobcoaches in dienst. Omdat deze coaches het bedrijf veel beter kennen, zijn zij beter in staat in te schatten of een potentiƫle werknemer geschikt is. Als we deze externe jobcoaches nu ook gaan vergoeden, zijn werkgevers sneller geneigd arbeidsbeperkten in dienst te nemen, zo blijkt uit het rekenkameronderzoek. Volgens Student & Starter zou dat grote winst opleveren.

De wethouder heeft zich uiteindelijk bereid getoond om de aanbevelingen van de rekenkamer onverkort over te nemen en daar zijn we erg blij mee!

Privacyverklaring