Auteur Kelly Tijhuis

Zorg en welzijn

Opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in De Meern

20.01.2020

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een pand gekocht aan de Meentweg in De Meern. Donderdag wordt besloten of daar een COA-opvang komt voor twintig jongeren van 14 tot 18 jaar. Het zijn jongeren die zich in een onzekere situatie bevinden met de kans dat zij uiteindelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst. De jongeren zijn leerplichtig en ontvangen 24-uursbegeleiding. Vanuit de omwonenden klinken meerdere bezwaren. Ondanks deze bezwaren staat Student & Starter positief tegenover het voorstel van het college. 
 
Allereerst lijkt het ons, gezien de persoonlijke situatie en eventuele trauma’s die de jongeren hebben opgelopen, niet meer dan redelijk dat er kundige zorgverleners aanwezig zijn. Zorgverleners die, indien nodig, ook pedagogische of psychosociale zorg kunnen bieden. 9 januari tijdens de raadsinformatiebijeenkomst, was nog onduidelijk hoeveel begeleiders er exact continu aanwezig zijn op locatie. Twee begeleiders op een groep van twintig jongeren lijkt ons namelijk te weinig. Een groep bewoners uit De Meern ziet het plan echter niet zitten. Zij menen dat er geen draagvlak is voor de opvang. De locatie zou te afgelegen liggen en niet aansluiten bij de buurt. De groep heeft in totaal 1400 handtekeningen verzameld tegen de COA-opvang.
 
Gezien de stemming van de belanghebbenden zouden wij graag meer inzicht willen krijgen in de scholing en het reistraject naar school. Wij vragen ons daarnaast ook af: Welke kansen kan het COA en de gemeente deze jongeren bieden tijdens hun verblijf? Hoe ziet hun week eruit? Wat gaan deze jongeren doen in het weekend en welke activiteiten worden er georganiseerd? Deze vragen spelen nog steeds en worden hopelijk donderdag beantwoord. De wethouder gaat dan ook specifiek in op de communicatie met en naar de buurtbewoners en er komt meer duidelijkheid over het aanbod van pedagogische en psychosociale zorg door hulpverleners in de COA.