Op naar een circulair Utrecht

Onze nummer drie Tessa wil de uitdaging aangaan: minder afval produceren! Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht écht duurzamer wordt. Op de lange termijn zou er eigenlijk geen afval meer moeten bestaan, zo vindt Tessa.

Slimme duurzaamheid
Hoe vaak koop jij een nieuw plastic waterflesje of haal je een koffie to go? Je rent van hot naar her en hebt niet perse het geld om duurzame producten te kopen. Een eigen composthoop gaat ook niet echt lukken in je kleine flatje op 16 hoog. Dat is voor het merendeel van de mensen de realiteit: niet iedereen heeft de ruimte, tijd en het geld om duurzaam te leven. Het wordt steeds drukker in Utrecht en juist daarom moeten we snel slimmer gaan denken over duurzaamheid. Er zijn tal van manieren om minder afval te produceren en producten her te gebruiken.

Tweedehands is nieuwehands
Van je nieuwe huis tot de kleding die je draagt: het kan allemaal tweedehands. Sinds een aantal jaar is Utrecht een ‘cirkelstad’ waarin de bouwsector meer hergebruik van oude materialen toepast bij nieuwbouwprojecten. Toch is het niet voldoende! Een project als het Cartesiushof laat zien dat een compleet nieuw gebouw kan worden gemaakt van hergebruikte materialen. Daarom moeten we inwoners en ondernemers gaan inspireren om de circulaire uitdaging aan te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten van kennisnetwerken (een platform als marktplaats maar dan voor ‘afval’) en het invoeren van ophaaldiensten voor chemisch afval en oude koelkasten. Als we beter omgaan met ons afval kunnen we van tweedehands het nieuwhands maken!

Biologisch afbreekbare feestjes in 030
Festivals leveren vaak een berg aan afval op, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Het wordt allemaal samen in één container gegooid en je kan er niets meer mee. Student & Starter wil daarom biologisch afbreekbaar materiaal verplichten bij festivals. Dat betekent allemaal bordjes en bekertjes die niet meer de omgeving vervuilen en afval dat een nieuw leven kan krijgen als groen gas of compost. Zo kan je pas écht genieten van het feest!

Minder plastic
Als je eens in je boodschappenmandje kijkt, zie je hoeveel verpakkingsmateriaal er tegenwoordig gebruikt wordt voor voedselproducten. En afvalscheiding, met name plastic, is niet altijd even milieuvriendelijk. Gebruikt plastic leent zich niet alleen voor de afvalberg, maar kan juist ook gebruikt worden als isolatiemateriaal van huizen of als wegdek.

Ga jij de uitdaging aan?
Stap voor stap moeten we van dat afval af! Neem bijvoorbeeld die 10 eurocent die je nu moet betalen voor een plastic tasje. Een eerste stap in bewustwording van gebruik van plastic is gezet. Maar,we moeten blijven doorpakken. Mijn ideaal? Minder plastic voedselverpakkingen, weg met die plastic tassen in winkels en minder afval per persoon. Dat zijn dingen waar ik me voor wil inzetten. Pas als we op een andere manier gaan denken, kunnen we van Utrecht de duurzame stad van de toekomst maken. Ga jij deze uitdaging samen met mij aan?

Privacyverklaring