Ook Student & Starter wil duidelijkheid voor roeiverenigingen Utrecht

Het lijkt er op dat het Merwedekanaal mogelijk nog meer beperkt gaat worden voor de roeisport. Tot grote spijt van de roeiverenigingen en Student & Starter ontbreekt het vanuit het college tot op de dag van vandaag aan concrete uitspraken over het Merwedekanaal. Hierdoor is het voor de roeiverenigingen onmogelijk om te bepalen of het investeren in de verbouwing van de Driewerf aan de Verlengde Hoogravenseweg nog nuttig is. Wat Student & Starter wil duidelijkheid voor de roeiverenigingen en vooral ook dat het Merwedekanaal een veilig en toegankelijk trainingswater blijft om de sport uit te oefenen!

Een lichtpuntje voor de roeiverenigingen is dat het college in de raadsbrief erkent dat het Merwedekanaal binnen de stadsgrenzen het enige roeiwater is. Tot op heden komt het college alleen met een gering aantal concrete maatregelen die recht doen aan het gemeentelijk roeibeleid. Het college pleit dat in de toekomstige plannen voor nieuwe bruggen, eventuele havens, aanlegsteigers en de herinrichting van de oevers de voorwaarden voor het roeien expliciet betrokken zullen worden. Uit dezelfde brief blijkt echter ook dat het college de belangen van roeiverenigingen niet daadwerkelijk doorwerkt in de ruimtelijke inrichtingsplannen. Hierdoor blijft het voor de roeiverenigingen onduidelijk of het verbouwen van de Driewerf een nuttige investering is en of het Merwedekanaal een toegankelijk roeiwater blijft. Het college heeft daarom nog wat werk te verrichten wat betreft het concretiseren van maatregelen zonder tegenstrijdigheden!

Student & Starter wil zich inzetten voor studentensporten zoals roeien en bijdragen aan samenwerkingen met andere partijen om duidelijkheid te eisen bij het college over het Merwedekanaal. We vinden dat de roeiverenigingen recht hebben op duidelijkheid, ook al is deze negatief van aard. Dit is ontzettend belangrijk voor de roeiverenigingen om te weten waar zij aan toe zijn. Wij hopen daarom dat het college met concrete plannen komt en vooral ook dat de roeiverenigingen nog lang kunnen blijven roeien op het Merwedekanaal.

Privacyverklaring