Auteur Tim Homan

Onderwijs

Ook scholen in Utrecht vinden moeilijk een huis

21.09.2018

Naast de vele Utrechters die moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning, wordt het ook voor scholen steeds moeilijker om gepaste huisvesting te vinden. Dit bleek al voor de zomer, toen pas op het laatste moment huisvesting werd gevonden voor de school Al Arqam. Welke nu, tegen hun zin in, een pand delen samen met De Klimroos. Naar aanleiding van deze casus wil Student & Starter kijken hoe we onderwijshuisvesting in Utrecht beter kunnen regelen.

 

Creativiteit nodig bij tijdelijke huisvesting scholen

Zodra de aanvraag om een school te beginnen goedgekeurd wordt door het ministerie van onderwijs, is de gemeente verplicht om voor deze school huisvesting te verzorgen. Deze school moeten dan worden gehuisvest in een bepaald deelgebied van de stad, maar vaak is het bijzonder lastig om in dat deelgebied een plek te vinden.

 

In de casus Al Arqam bleek vlak buiten het aangewezen deelgebied een schoolgebouw leeg staan, welke niet gebruikt mocht worden, omdat deze buiten het aangewezen deelgebied viel. Wat betreft Student & Starter zouden we in dat soort gevallen scholen tijdelijk moeten kunnen huisvesten net buiten het deelgebied, in afwachting van definitieve huisvesting binnen het deelgebied. Zo kunnen de kinderen in ieder geval naar school en komt de school binnen een paar jaar dichter bij huis te staan.

 

Student & Starter diende een motie in die het college vraag om deze mogelijkheid te onderzoeken en de wethouder heeft deze motie overgenomen.

 

Huisvesting van nieuwe scholen sneller regelen

Voor Al Arqam werd pas vlak voor de zomer besloten dat ze vanaf het nieuwe schooljaar samen met De Klimroos zouden worden gehuisvest. Dit veroorzaakte aan het begin van de zomervakantie op eens veel onrust. Student & Starter wil dat dit in de toekomst sneller en eerder wordt geregeld en steunde daarom de motie die de deadline voor het huisvesten van nieuwe scholen voortaan stelt op 1 juni.

 

Beter communiceren

De communicatie vanuit de gemeente richting Al Arqam en De Klimroos is helaas gebrekkig geweest. Eerst wilde de gemeente beide scholen samen huisvesten, toen weer niet en uiteindelijk vlak voor de zomer toch wel. Student & Starter wil dat de wethouder voortaan helderder met scholen zal communiceren over de huisvesting van onderwijs.