Auteur Kelly Tijhuis

Onze vragen over de PrEP-pilot bij GGD regio Utrecht

02.12.2019

Op 1 maart 2018 besloot de gemeente Utrecht mee te doen aan de PrEP-pilot. Hierdoor kan de GGD de hiv-preventiepil en PrEP-zorg leveren aan groepen met een verhoogd risico op hiv. De PrEP-zorg van GGD regio Utrecht is vooral bedoeld voor kwetsbare mannen en transgender personen, met een hoog risico op het oplopen van hiv. De gemeente zou de GGDrU financieren om deze pilot te verwezenlijken. Student & Starter ontving signalen dat de aanmeldprocedure voor deelnemers van de PrEP-pilot niet altijd even soepel verliep. Deelnemers krijgen niet het beloofde voorgesprek en sommige krijgen geen bevestiging van hun aanmelding.

 

Er waren daarnaast verschillende signalen over het aantal beschikbare plekken. 2 september opende GGDrU de wachtlijsten voor mensen die wilden deelnemen aan de pilot, het maximaal aantal aanmeldingen voor de 330 beschikbare plekken was na twee maanden al bereikt. Op de site van de GGDrU staat dat iedereen die zich tussen september en november heeft aangemeld op de wachtlijst staat. Maar in verband met de capaciteit kan het langer duren voordat iemand iets te horen krijgt. Student & Starter heeft afgelopen donderdag vragen gesteld over dit onderwerp:

 

1. Kan de wethouder opheldering geven over het vollopen van de beschikbare plekken bij GGDrU voor de PrEP-pilot? Vooral in relatie tot het artikel van het NRC van 29 oktober 2019 waarin te lezen is dat nog maar ongeveer de helft van de plekken bezet is.
 
2. Worden alle 330 eerste aanmelders op dit moment al geholpen?
 
3. Wat vindt de wethouder van het feit dat het aantal beschikbare plekken binnen een hele korte tijd vol is geraakt? 
 
4. Hoe wordt volgens de wethouder gecommuniceerd met de deelnemers van de pilot, inclusief de mensen op de wachtlijst? 
 
5. Ziet de wethouder kansen voor uitbreiding van de pilot? 
 
6. Hoe denkt de wethouder de communicatie met deelnemers en wachtenden vanuit de GGDrU te verbeteren? 

 

Antwoord van de wethouder

De wethouder gaf aan dat ze voor de kerst terugkomen met een schriftelijk antwoord op vraag twee, vier en zes. Daarbij verklaarde ze dat er inderdaad meer vraag is naar de pilot dan in de eerste instantie werd verwacht. Na de pilot willen ze kijken naar een eventuele uitbreiding.