Nú actie ondernemen om discriminatie op Utrechtse woningmarkt tegen te gaan

In 2018 stemde de gemeenteraad van Utrecht een motie in over onderzoek naar woningmarkt discriminatie. Nu – bijna drie jaar later – wordt steeds duidelijker hoe schrijnend dit probleem eigenlijk is. Student & Starter blijft de resultaten schokkend vinden. Wij willen dat er sneller acties worden doorgevoerd en dat bepaalde acties prioriteit krijgen. En waar discriminatie in de woningmarkt al lastig te onderzoeken is, is discriminatie onder studentenwoningen nog minder zichtbaar omdat deze selectie vaak via hospiteeravonden gaat. Student & Starter wil dat alle vormen van woningmarkt discriminatie in beeld worden gebracht en dat er actief gekeken wordt naar concrete acties.

Mogelijke acties kunnen het ‘namen en shamen’ van discriminerende makelaars zijn, of het ondernemen van strafrechtelijke stappen. Maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van een algemeen selectiesysteem voor huurders in de particuliere huur. Welke acties de gemeente wil nemen en in welke volgorde is nog niet helemaal duidelijk. Over de nieuwe onderzoeken en de acties die het college wil doorvoeren hebben we dan ook schriftelijke vragen gesteld. Hierin houden wij rekening met de jonge Utrechters die, als ze hun studentenkamer (moeten) verlaten, op zoek gaan naar een particuliere huurwoning. Deze groep ervaart vaak de nadelen van hun leeftijd en mogen veelal geen woning delen. Woningdelers zijn personen die samenwonen en de lasten delen, maar bijvoorbeeld geen relatie en gedeeld inkomen hebben. 

Discriminatie op grond van etniciteit, seksualiteit en fysieke beperking

Uit de onderzoeken van het Verwey-Jonker instituut en Academie van de Stad wordt nogmaals duidelijk hoe groot de problematiek is. Er wordt een plan van aanpak geschetst om de discriminatie tegen te gaan op lokaal niveau, met aanvullend daarop een stip op de horizon over landelijke wetgeving. 

Uit de praktijktesten blijkt dat er nog steeds sprake is van discriminatie in de eerste selectiefase van het verhuurproces. Deze discriminatie vindt veelal plaats op grond van etniciteit en seksuele gerichtheid. Maar er blijkt ook sprake te zijn van discriminatie bij personen met een fysieke beperking. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er zonder twijfel kan worden gesproken van discriminatie en (significant) ongelijke behandeling. Uit de mysterycalls die zijn gedaan door de onderzoekers blijkt dat makelaars in 80% van de gevallen bereid zijn om in te gaan op een discriminerend verzoek op basis van etniciteit. Voor seksuele gerichtheid en fysieke beperkingen gaat dat om 50% van de gevallen. De resultaten wijzen wel uit dat makelaars bewuster worden van het feit dat zo’n discriminerend verzoek in strijd is met de wet. 

Ervaar jij zelf discriminatie op de woningmarkt? 

Weet ons te vinden! Wij horen graag je verhaal en proberen je verder te helpen. Er zijn daarbij verschillende instanties die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld Artikel 1 Midden-Nederland, die ook met de gemeente samen gaan werken om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. 

Privacyverklaring