Auteur Ties de Theije

Wonen

Motie (opnieuw) aangenomen ‘Loting sociale huur moet beter’

09.11.2018

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht kan oplopen tot wel 10 jaar. Hierdoor hebben ‘de jonge’ Utrechters een bijzonder lage slaagkans bij hun zoektocht naar betaalbare woonruimte.
 

Voor mensen met een kleine portemonnee en weinig tot geen wachttijd is er in Utrecht naast lootwoningen geen alternatief, maar verloting van een deel van de Utrechtse sociale huurvoorraad zal ervoor zorgen dat de kansen van starters, nieuwkomers en spoedzoekers op de woningmarkt toenemen.
 

In 2015 werd de motie ‘Minimumpercentage Woningloten’ al aangenomen. Hiermee werd afgesproken dat er een minimum percentage van 10% van het sociale woningaanbod verloot zou worden en dat er maximaal ruimte zou komen voor 20% loting. Omdat maximaal 20% van het aanbod aan sociale huur mag worden verloot, zal het overgrote deel van het aanbod verdeeld blijven worden via het wachtlijstsysteem. In werkelijkheid werd door de corporaties deze 10% zelden behaald.
 

Daarom draagt de raad met deze nieuwe aangenomen motie ‘Loting sociale huur moet beter’ het college op om alsnog uitvoering te geven aan de motie die eerder aangenomen werd in 2015 en met een verklaring te komen waarom deze afspraak in afgelopen jaren niet is nagekomen.
 

Zie ook: Motie Minimumpercentage Woningloten (2015)

Zie ook: Motie Loting sociale huur moet beter (2018)