Auteur Eva Oosters

Cultuur

Motie ‘creativiteit kent geen anciënniteit’ van kracht

16.10.2018

Er was eens.. Een motie. Een motie die werd opgesteld door Jeffrey Koppelaar, een motie die als doel had een tussentraject te creëren voor jonge makers in de cultuursector. Het is namelijk zo dat Utrechtse kunstenaars aanspraak kunnen maken op een incidentele of een meerjarige subsidie, maar er bestond in Utrecht niet zoiets als een tweejarig traject om startende creatieve makers te helpen zich te profileren.
 

Op 10 november 2016 diende Student & Starter daarom, samen met veel andere partijen, de motie ‘creativiteit kent geen anciënniteit’ in. Utrecht is een stad met veel jonge makers in de kunst- en cultuursector die barsten van ambitie. De stap voor deze makers van een incidentele naar structurele subsidie is veelal te groot. Het effect hiervan is dat de startende creatieve makers uitwijken naar andere steden om zich te vestigen als kunstenaar en daarmee gaat veel talent voor de stad Utrecht verloren.
 

De motie droeg het college op te onderzoeken hoe een oplossing kan worden geboden aan kunstenaars en instellingen die met deze problemen te maken krijgen, te kijken naar de procedures van andere steden en de raad hierover te informeren.
 

In juli 2018 was er een nieuw college, een nieuwe raad en een nieuwe fractie. Toch werd de motie niet vergeten. Voor de Voorjaarsnota werd bedacht het bedrag dat in het groeikader cultuur zat voor 2019 in te zetten om een pilot te starten ter uitvoering van de motie creativiteit kent geen anciënniteit. Om dit te bewerkstelligen werd de motie “Creativiteit kent geen anciënniteit” door Student & Starter ingediend.

Een week voor de commissiebehandelingen van de Programmabegroting 2019 ontving de raad een brief van het college. In deze brief werd beschreven hoe de motie van Student & Starter ter uitvoering zal worden gebracht. Er zal dit jaar worden gestart met een pilot voor startende creatieve makers, die aanspraak kunnen maken op een ondersteuning van maximaal 7000 euro per project. Dit is fantastisch nieuws! Bij de cultuurnota procedure zal de originele motie worden verwerkt. Een enorme stap voor cultureel talent in Utrecht!


Zie ook: Motie - Creativiteit kent geen anciënniteit

Zie ook: Ruimte voor creativiteit

Zie ook: Creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling