Auteur Ties de Theije

Duurzaamheid

Motie “Aantrekkelijke afvalbakken” overgenomen

05.07.2018

Student & Starter vroeg het college een pilot te starten met het plaatsen van aantrekkelijke afvalbakken met gescheiden inzameling op strategische plekken in de binnenstad en druk bezochte parken en deze pilot onder de aandacht te brengen met een bewustwordingscampagne over het belang van goed scheiden van afvalstromen.
 

Het Nieuwe Inzamelen

Sinds 2014 werkt de gemeente Utrecht in enkele wijken met ‘Het Nieuwe Inzamelen’. Met Het Nieuwe Inzamelen halen we meer afval gescheiden op. Zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton en plastic, blikken en pakken. Door het afval te scheiden, houden we meer waardevolle grondstoffen en minder restafval over.
 

Bewustwording

Het publiek nog niet voldoende bewust is van de positieve gevolgen van afvalscheiden die bijdragen aan het verminderen van de afvalberg, niet alleen thuis maar ook in de openbare ruimte. Door een gescheiden inzameling te combineren met een bewustwordingscampagne, de effecten op de sorteerkwaliteit kan worden gemeten met sorteeranalyses
 

Programmabegroting 2018

Dankzij onze motie over aantrekkelijke afvalbakken wordt er in de programmabegroting van 2018 daadwerkelijk een pilot die afvalscheiding direct in de openbare ruimte laat starten. Ook zal er een bewustwordingscampagne komen rondom afvalscheiding in het algemeen. Weer een mooie stap richting een circulaire economie!
 

Zie ook: motie - Aantrekkelijke afvalbakken