Auteur Ties de Theije

Sport

Motie aangenomen: 'Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties'

07.06.2018

Kortgeleden is de Gebiedsvisie Zuilense Vecht opgesteld en bekend gemaakt. Een gebiedsvisie is een voorstadium van het plan van eisen voor een nieuw te ontwikkelen gebied. De visie Zuilense Vecht gaat onder andere over een nieuw groot sportcomplex waar meerdere clubs en sportverenigingen een plekje gaan krijgen. Ook is er ruimte voor woningen rondom het sportpark.

 

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk sportclubs en verenigingen bij elkaar te plaatsen op één multifunctioneel complex. Een goede zaak wat betreft Student & Starter. Gemengde sportparken, kleedkamers en kantines zorgen voor interactie en sociale cohesie en dus een betere leefsfeer in de wijk.

 

Toch zie je dat het op sportparken ‘s avonds lekker druk is, maar dat er overdag duidelijk ruimte over is. Aangezien we aan ruimte een groot gebrek hebben in onze groeiende stad, ziet Student & Starter hier kansen. Met de motie probeert Student & Starter al in de bouwplannen de voorwaarden waarmee echt multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties mogelijk wordt te verankeren.

 

Er wordt bijvoorbeeld een sportparkmanager aangesteld, hetgeen het ideaal maakt om te zorgen voor een goed gebruik van de accommodaties tijdens de daluren. Met deze motie wordt het dus mogelijk om flexwerkplekken en vergaderruimtes te realiseren, maar ook kan er ruimte komen voor buurtclubs, wijkverenigingen, buitenschoolse opvang en meer.

 

Bijkomend voordeel is dat je de drempel naar sport op deze manier nog lager maakt. Als je al een paar keer op bezoek bent geweest en hebt gezien dat sporten in teamverband helemaal niet zo eng is, schrijf je je vervolgens gemakkelijk zelf in.

 

Deze motie past precies bij de zienswijze van Student & Starter op het slim omgaan met openbare voorzieningen en gezamenlijk gebruik maken van de beschikbare ruimte.

 

Zie ook: Motie 'Multifunctioneel gebruik sportaccomodaties Zuilense Vecht'