Auteur Kelly Tijhuis

Cultuur

Minder spookstudenten, meer initiatief!

19.11.2019

Het Initiatievenfonds wordt steeds beter gevonden door inwoners en daardoor steeds beter benut. Aan creativiteit is in Utrecht geen gebrek, dus het fonds moet op kunnen tot de laatste rooie cent! Toen het college wilde bezuinigen op het Initiatievenfonds (ongeveer een miljoen) zagen wij de mogelijkheid om deze bezuiniging terug te draaien met onze motie over Spookstudenten.

Er zijn zo’n 2000 studenten die wel in Utrecht wonen, maar niet bij de gemeente ingeschreven staan. Dit heeft als gevolg dat de stad minder goed beleid kan voeren op het gebied van gezondheid, veiligheid en de aanpak van huisjesmelkers. Daarnaast kun je niet stemmen voor de gemeenteraad als je niet in deze gemeente staat ingeschreven. Ten slotte het punt waarmee inschrijvingen het initiatievenfonds kunnen redden: Elke niet-ingeschreven student zorgt ervoor dat het gemeentefonds 1200 euro per jaar minder ontvangt.

Het college verwacht inmiddels vijfhonderd extra inschrijvingen door een bewustwordingscampagne te voeren. Student & Starter denkt dat we voor een hoger doel moeten gaan. Op basis van de laatste cijfers van Kences (de koepel van huisvesters) zijn er tweeduizend spookstudenten in Utrecht. Als we in 2023 de helft daarvan inschrijven, dus duizend extra studenten, dan halen we precies genoeg geld op om de bezuiniging op het Initiatievenfonds te schrappen!

Daarom hebben wij bij de eindbehandeling van de begroting een motie ingediend, die is aangenomen. Door deze motie gaan we als gemeente nog meer studenten inschrijven en hoeven we niet te bezuinigen op het Initiatievenfonds!