Merwedemoties: bruggen beperken, woonboten behouden, roeiers laten roeien

Student & Starter diende vandaag met succes twee moties in met betrekking tot de toekomst van het merwedekanaal. De Merwedekanaalzone is volop in ontwikkeling. Er ligt een plan waarin veel extra woningen worden gebouwd gecombineerd met groene daken en gevels. Verder kiezen we voor een toekomstbestendige visie op mobiliteit, door hoog in te zetten op fietsers en het openbaar vervoer. Student & Starter is blij met de omgevingsvisie, omdat deze visie goed aansluit bij hoe wij toekomst van de Merwedekanaalzone graag voor ons zien. Onze zorgen gingen dan ook vooral over de consequenties van deze ontwikkeling voor de activiteiten op het Merwedekanaal.

Het college wil een grote hoeveelheid bruggen toevoegen. Hoewel Student & Starter graag investeert in betere mobiliteit, stuit de toevoeging van veel bruggen hier op flinke bezwaren. Woonbootbewoners dreigen hun ligplaats te moeten verlaten en de roeiers zijn bang voor verdere aantasting van hun trainingswater door de pijlers van de potentiele bruggen. Deze verschillende belangen leiden ertoe dat, mochten de bruggen alsnog aangelegd worden, deze ook nog eens 25% duurder uit zullen vallen.

Motie: Dit is niet te overbruggen

Student & Starter denkt dat we dit geld beter aan andere zaken kunnen besteden en dient daarom de motie ‘Dit is niet te overbruggen’ in. Hierin dragen wij het college op om in te zetten op het minimaliseren van het aantal nieuwe bruggen over het Merwedekanaal én gelijk een variant van het plan te maken met maar één nieuwe brug. Daarnaast dient deze brug tot stand te komen in nauw overleg met de belanghebbende buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers.

Motie: Roeien met de riemen die je hebt

Bruggen vormen niet de enige hindernissen voor de roeiers. Ook de vele zogenaamde “rosésloepjes” leveren vaak gevaarlijke situaties op. De roeiverenigingen leven al tijden in onzekerheid en Student & Starter vindt het hoog tijd om daar een einde aan te maken. Wij willen meer controle hebben over de drukte op het Merwedekanaal en dienen daarom de motie in: ‘Roeien met de riemen die je hebt’. Hierin draagt Student & Starter het college op om in samenspraak met de roeiers een plan te ontwikkelen waarmee de onveilige situatie rondom de Muntbrug voorkomen kan worden. Daarbij dient onderzocht te worden hoe tijdens de piekmomenten de pleziervaart op het Merwedekanaal kan worden beperkt waardoor de roeiers niet in de weg gevaren worden door de “rosésloepen” en er dus veilig kunnen trainen.

Het stemt Student & Starter bijzonder blij dat onze beide moties met een meerderheid in de raad zijn overgenomen. Al met al ligt er een mooie ontwikkelingsvisie voor de Merwedekanaalzone, maar zitten er, wat ons betreft, nog enkele haken en ogen aan. Door meer zekerheid te bieden aan de woonbootbewoners en de roeiers, hopen we deze haken en ogen weg te kunnen nemen.

Privacyverklaring