Auteur Kelly Tijhuis

Mentale en seksuele gezondheid van Utrechtse studenten

10.10.2019

Steeds meer komt aan het licht hoe groot de burn-outproblematiek is in alle groepen van de samenleving. Vandaag is de dag van de psychische gezondheid en de cijfers liegen er niet om. Een op de vier studenten kampt met psychische problemen als gevolg van stress en de wachtrijen bij psychologen lopen op. Dit kan volgens ons niet langer. In de nota volksgezondheid wordt wat ons betreft nog niet genoeg aandacht besteed aan deze problematiek. Wat kunnen we als gemeente in dit geheel betekenen? 
 
Raadslid Eva Oosters: “Wat ons betreft kunnen we afkijken bij best-practices. Bij studenten speelt mentale druk een grote rol, ook bij de fysieke gezondheid. Studentpsychologen worden ervaren als heel toegankelijk, zo toegankelijk zelfs dat de wachttijden extreem oplopen. Dat zegt wat ons betreft genoeg over hoe groot het probleem is waar we mee te maken hebben. Onderwijsinstellingen doen wat ze kunnen, maar schieten in capaciteit tekort.”
 
Student & Starter vraag zich af of de wethouder hier een rol voor de gemeente in ziet. Kunnen wij onderwijsinstellingen bijvoorbeeld ondersteunen in hun systeem met studentpsychologen? Of kunnen we leren van het systeem en dit overnemen bij het Buurtteam Utrecht Sciencepark? Zo kunnen we eventueel zorgen dat het taboe om te zoeken naar professionele hulp voor jonge Utrechters afneemt.
 
Inschrijven bij huisarts
Voordat een student professionele psychische hulp kan ontvangen moeten ze doorverwezen worden door hun huisarts. Er is al actie ondernomen door de gemeente zodat studenten zich inschrijven bij huisartsen in de gemeente waar ze wonen. Belangenvertegenwoordigers, studentenverenigingen en vele anderen zijn bezig om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Eva: “Dit is een stap in de goede richting, maar welke concrete acties gaat het college ondernemen? Er moet natuurlijk ook plek zijn bij huisartsen en hier ontvingen we al verontrustende signalen over. Kan het college in kaart brengen hoe groot dit capaciteitsprobleem bij huisartsen in Utrecht is? Hoeveel studenten kunnen hierdoor niet bij een huisarts terecht? Daarbij speelt ook communicatie mee en zijn wij benieuwd hoe het college het contact over huisartsen en zorg communiceert met internationale studenten.” 
 
Seksuele gezondheid
In de nota staat SOA-zorg kort en beknopt benoemd en voornamelijk in het kader van preventie. De capaciteit van de Utrechtse Soa-poli schiet op dit moment tekort. Het vindpercentage is hoger dan verwacht, wij hebben het idee dat er te maken is van een breder probleem dan alleen de ‘meest urgente gevallen’. Het aantal beoogde consulten is te hoog ingeschat, dit komt door externe factoren en niet door de vraag naar consulten. Utrecht gaan aan de slag met Prep-Pilot en dit juicht Student & Starter van harte toe, maar dit vraagt ook om meer specifieke professionals. 
 
Seks kan leuk zijn
Student & Starter wil aandacht vragen voor seksuele voorlichting waar het gaat om seks als iets dat leuk is en niet alleen iets is waar je Soa’s van krijgt of zwanger van wordt. Er zijn veel private partijen die in dit soort voorlichtingen voorzien, maar niet op alle scholen wordt op deze manier voorlichting gegeven. Het doel om zoveel mogelijk scholen met deze voorlichting te bereiken is eerder beschreven, wij willen graag dat er concreet actie ondernomen wordt op dit gebied. Eva: “Het college stelt altijd dat er geen wachtrijen zijn voor de Soa-poli, omdat mensen worden doorverwezen naar hun huisarts. Als we inzicht krijgen in hoe groot de wachtrijen zouden zijn als er niet zou worden doorverwezen hebben we echt inzicht in de problematiek in Utrecht. Wij vragen ons af, wil de wethouder boter bij de vis doen en een serieus budget beschikbaar stellen voor Soa-zorg in Utrecht?”