Auteur Kristin van der Veen

Wonen Zorg en welzijn

Meer woningen voor kwetsbare jongeren

18.06.2018

Afgelopen april kwam er een voortgangsrapport uit van de afdeling jeugd van de gemeente Utrecht. Dit rapport werd op 24 mei behandeld in de commissievergadering van de gemeenteraad, waarin commissieleden vragen konden stellen aan wethouder Everhardt over de conclusies uit dit rapport.
 

Wat mij verbaasde in dit rapport, is dat alhoewel het best wel goed gaat met de hulpverlening aan jongeren, de doorstroom compleet vast lijkt te lopen doordat er geen woningen beschikbaar komen waar kwetsbare jongeren kunnen gaan wonen (zowel wel als niet onder begeleiding) nadat zij met hulp en begeleiding succesvol hun leven weer op de rit hebben gekregen.
 

Er is een hoop beloofd en geprobeerd te regelen door de gemeente, er is bijv. eind 2017 een extra aanjager ingesteld om woningen te vinden voor deze jongeren. Er zijn taken gegeven aan de woningbouwstichtingen en ook aan de SSH, maar desondanks zijn er tot nu toe maar 5 woningen beschikbaar gemaakt voor deze groep mensen. Zelf heeft de afdeling jeugd ingeschat jaarlijks minimaal 75 woningen nodig te hebben om een gezonde doorstroom te garanderen.
 

Dikke kans dus dat die doelstelling dit jaar niet wordt gehaald. En dat heeft echt gevolgen. Zo zijn er tientallen jongeren die nu compleet vastlopen in het systeem.
 

Ik sprak deze week bijvoorbeeld met S. Ze is nu ongeveer net zo oud als ik ben en heeft keihard gewerkt om haar leven weer op de rit te krijgen. Nu wil S. gewoon, net zoals alle jongeren die klaar zijn voor een volgende stap in het leven, een plekje voor haarzelf, waar ze veilig is en rust kan vinden. Maar voor S. lijkt dat nu bijna onmogelijk en de tijd dringt. Nu woont S. nog in het Ervaringshuis waar ze ook andere bewoners coacht. Maar S. zit hier al 3 jaar en dat is eigenlijk al 2 jaar te lang. Naast haar werk in het Ervaringshuis werkt ze ook bij BackUp en heeft ze een vaste baan bij de Thuiszorg. Een druk leven, een schoolvoorbeeld van perfecte reïntegratie. Zaakjes op orde, vast werk, maar desondanks loopt zij vast. Juist doordat het zo goed met haar gaat, komt ze niet in aanmerking voor zwaardere indicatie waarmee ze meer kans heeft op een eigen woning. En S. is daarnaast dus ook nog te oud om door jeugdhulpinstanties verder te kunnen worden geholpen en staat ze er nu dus helemaal alleen voor.
 

Hier word ik dus echt zo boos van. Hoe kunnen we iemand op deze manier in de kou laten staan, bijna ten ondergaand aan haar eigen succes. Dit is waarom die 75 woningen per jaar er moeten komen, voor mensen zoals S., jonge mensen die zo hard hebben gewerkt om een valse start in te halen, mensen die het verdienen.
 

Wij gaan tijdens behandeling van het budget voor komend jaar en de voorjaarsnota ons dan ook keihard inzetten om meer gedaan te krijgen van de gemeente en de SSH om te zorgen dat die 70 woningen er ook nog echt komen dit jaar.