Meer horeca, minder kaders

Het aantal inwoners van de stad Utrecht blijft de komende jaren groeien en ook de bezoekersaantallen aan onze stad nemen toe. Steeds meer mensen in Utrecht willen dus gebruik maken van horecavoorzieningen. Student & Starter is groot voorstander van levendigheid in de stad en vindt dat horeca daar een belangrijke rol in speelt.

De gemeente is van plan de regels te veranderen en Student & Starter is daar groot voorstander van. Zo komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor horeca in de wijken. Meer horecavoorzieningen dragen bij aan de sociale bindingen in de wijken en zorgen voor een afname van drukte in de binnenstad. Daarnaast wordt er meer ruimte gemaakt voor terrassen en wil de gemeente mengvormen tussen detailhandel en horeca mogelijk maken en stimuleren.

Er waren ook plannen om beperkt ruimte te creëren voor nieuwe horeca in de binnenstad. Deze plannen gaan vooralsnog helaas niet door. Een groep binnenstadbewoners verzette zich hiertegen en daarom heeft de wethouder deze aanpassing van de regels voorlopig opgeschort.

Student & Starter vindt het jammer dat niet alle plannen van het ontwikkelingsplan doorgevoerd gaan worden. Wij pleiten voor meer levendigheid in de binnenstad en vinden dat horeca daar een belangrijke rol in speelt. Een normaal restaurant of café levert niet per definitie overlast op. Als dat wel gebeurt moet de gemeente meer aandacht besteden aan handhaving en bemiddeling.

Privacyverklaring