Auteur Koen Hoogendoorn

Wonen

Meer durf in het woonvisiedocument

03.07.2019

Deze week wordt het topic omtrent de woonvisie voor de stad Utrecht in de raad behandeld. De afgelopen maanden zijn er verschillende debatten gevoerd over wonen. Zo zijn wij bezig geweest met een lobby om te zorgen dat 3 personen vergunningsvrij kunnen samenwonen, echter misten we helaas 1 zetel om dit er doorheen te krijgen. Nu de woonvisie er is, is het fijn dat we nu eindelijk de lijnen kunnen gaan uitzetten. Het document roept echter ook nog wat vragen op.

 

Optimistisch

Zo is, wat Student & Starter betreft, de gemeente vrij optimistisch over de woningnood in Utrecht. In het model wat de gemeente gebruikt wordt namelijk uitgegaan van een afvlakking van de vraag naar woningen, terwijl deze de laatste 20 jaar al lineair toeneemt en er geen duidelijke signalen zijn waarom deze groei volgend jaar zal afvlakken. De voorgestelde 60.000 woningen zullen daardoor te weinig zijn om te kunnen voldoen aan de vraag. Het gaat verder alleen over de bouw van huizen, en er wordt niet gekeken naar bouwen in de hoogte. Dit is volgens Student & Starter nog steeds een voor de hand liggende manier om de woningnood in te dammen.

 

Open-minded over nieuwe concepten

Laatst waren wij aanwezig bij een raadsinformatiebijeenkomst waar het ook ging over WoodysHousing: duurzame en verplaatsbare kleine woningen. Momenteel wordt er wat Student & Starter betreft nog te moeilijk over dit soort toffe initiatieven nagedacht door de gemeente. Zo is er vooral een heikel punt dat de gemeente niet wil toezeggen dat een dergelijke woning voor een langere periode op een grond stuk mag staan. Wij zouden het een goed idee vinden om bijvoorbeeld enkel toe te zeggen dat een huis ergens binnen de gemeente mag staan. De huisjes zijn immers makkelijk verplaatsbaar, en daarmee zou de gemeente dit soort initiatieven verder aanmoedigen. Momenteel wordt er in het document vooral met formuleringen als ‘we gaan ernaar kijken’ geschreven, wat Student & Starter niet veel hoop geeft.

 

Duurzaamheid

Student & Starter is enthousiast dat er een apart stuk over duurzaamheid is opgenomen in het document. Circulair bouwen wordt hier onder andere in besproken, maar dit kan wat ons betreft nog verder worden aangescherpt. Hoewel een woning in principe een beperkte levensduur heeft, kunnen de materialen nog vaak makkelijk worden hergebruikt als deze kundig worden gedemonteerd. Student & Starter ziet dan ook graag dat er bij nieuwbouwwoningen een demontageplan wordt gemaakt, zodat bouwmaterialen opnieuw kunnen worden gebruikt in de toekomst.

 

Al met al staat er een hoop in het woonvisie document waar Student & Starter zich in kan vinden, maar ontbreekt het vaak op één onderdeel: durf. Durf de woningnood recht aan te kijken en moedig daardoor juist nieuwe concepten aan die deze woningnood kunnen tegengaan.

 

 

Foto bron: Gemeente Utrecht, Woonvisiedocument

 

Woonvisiedocument.pdf