Meer betaalbare studentenwoningen zijn nodig!

Op 1 juni 2023 kregen we van VIDIUS studentenunie op het Stadhuis persoonlijke verhalen overhandigd van studenten die geen woning kunnen vinden in Utrecht. Momenteel is er een tekort van maar liefst 5300 kamers. Student & Starter pleit al jarenlang voor meer betaalbare studentenwoningen. En nu met succes!

Grote nood onder studenten

Het Actieplan Studentenhuisvesting 2023-2030 van de gemeente Utrecht gaat in op de hoge kamernood onder studenten. De gemiddelde wachttijd voor een kamer van de SSH-complexen was in oktober 2022 ruim 38 maanden. Veel te hoog! Dat zou betekenen dat een eerstejaars student pas ná de drie jaar bachelor een kamer zou kunnen krijgen. Verder is algemeen bekend dat hospiteren via bijvoorbeeld Facebook een lastige opgave is. Een andere grote uitdaging is de betaalbaarheid. Studenten die in een kamer wonen betalen gemiddeld 415 euro per maand (inclusief gas, water en licht). Ongeveer 40-50% van het inkomen van studenten gaat op aan woonlasten.

In Utrecht woont 68% van de studenten in een kamer met huisgenoten en gedeelde voorzieningen (onzelfstandige woningen). De andere 32% woont in een zelfstandige woning (studio). Uit onderzoek blijkt dat studenten studio’s vaker kampen met eenzaamheid en psychische klachten. Het realiseren van meer onzelfstandige woningen zou dit kunnen adresseren. In de praktijk gebeurt dat helaas amper. In de afgelopen drie jaar zijn van de 2240 nieuwe studentenwoningen slechts 200 kamers opgeleverd, dus maar 8,9% van het totaal. Student & Starter ziet deze schrijnende nood onder studenten en komt met oplossingen!

Ons raadslid Annemarijn Oudejans (vierde van links) bij het Studentenkamerprotest van 29 mei 2023.

Tijd voor actie!

In het Actieplan Studentenhuisvesting is opgenomen dat er ruim 5000 nieuwe studentenwoningen bij komen voor 2030! Student & Starter is al sinds haar oprichting kartrekker geweest op het gebied van meer betaalbare studentenwoningen. Dit blijkt uit meerdere moties en amendementen die we hebben ingediend in de gemeenteraad. Denk bijvoorbeeld aan het succes van makkelijker woningdelen! Op initiatief van Student & Starter mogen vanaf 1 juli 2023 maximaal drie personen (in plaats van twee nu) zonder vergunning een woning delen. Dit is dan ook opgenomen als een van de maatregelen in het Actieplan Studentenhuisvesting.

Een andere maatregel naar aanleiding van ons initiatief is dat er meer onzelfstandige studentenwoningen bijkomen! In het Actieplan Studentenhuisvesting is opgenomen dat bij elk nieuw project minimaal 50% van de studentenwoningen uit kamers bestaat. Minder dure studio’s en meer gezellige kamers dus! Student & Starter heeft zich hier jaren voor ingezet. Zo kwamen we al in 2021 met een succesvolle motie om onzelfstandige studentenhuisvesting te stimuleren in Utrecht. Daarnaast gaat het bevorderen van meer kamers, na vragen van ons raadslid Annemarijn Oudejans, ook vallen onder het grondbeleid. Zo wordt het goedkoper voor projectontwikkelaars om onzelfstandige woningen te realiseren.

Verder wordt studentenhuisvesting nadrukkelijk opgenomen in het woonbeleid. Dit betekent dat de realisatie van meer studentenwoningen wordt beschermd en gewaarborgd tegen concurrentie. Daarnaast komt er meer nadruk op hospitaverhuur door middel van een hernieuwde samenwerking met Hospi Housing. Het doel is om hiermee de komende twee jaar circa 400 extra kamers te verhuren in regio Utrecht. Ten slotte krijgen studenten een gedeelte van nieuwe tijdelijke woningen toegewezen in samenwerking met SSH.

Raadslid Annemarijn Oudejans

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over wat Student & Starter doet in de gemeenteraad? Heb je een bredere interesse in de lokale politiek of wil je laagdrempelig politiek actief worden? Overweeg om lid te worden van Student & Starter. Voor 15 euro per jaar steun je de partij en onze ideeën voor een progressieve, duurzame en inclusieve stad. Ook krijg je toegang tot de appgroepen waarin je écht heel gemakkelijk in contact kunt komen met onze gemeenteraadsleden, wethouder, maar ook alle andere ‘StuSta’-leden. Iedereen is welkom!

Privacyverklaring