Auteur Ties de Theije

Mobiliteit Veiligheid

Mag ik hier fietsen?!

21.11.2018

In de binnenstad is het een bekend probleem: voetgangers die last hebben van fietsers en fietsers die last hebben van voetgangers. Niet gewild of expres, maar simpelweg door de verwarring die ontstaat door te veel bebording. Aangevuld met onvrede van beboete fietsers en gefoeter op BOA’s is hier geen sprake van een prettige situatie.
 

Sinds 1 november is in de binnenstad een pilot van start gegaan met dynamische bebording die fietsers kan stimuleren af te stappen als het druk is in het voetgangersgebied. Met deze proef wordt onderzocht of dynamische bebording bij kan dragen aan een prettig en veilig voetgangersgebied.
 

Op de Vismarkt worden telcamera’s ingezet om het aantal fietsers en voetgangers te tellen. Deze gegevens worden gekoppeld aan een LED-scherm dat vervolgens bij drukte vertelt of fietsers dienen af te stappen.
 

Student & Starter vraagt al langer om meer slimme verkeerssystemen en is daarom blij met dit experiment. Wij hopen dan ook van harte dat in de toekomst meerdere dynamische verkeersborden in de binnenstad zullen verschijnen die de onoverzichtelijke wirwar van verkeersborden in één beeld kan vangen.

Zie ook: verkiezingsprogramma Student & Starter: minder hinder onderweg