Laat Ties en 8100 andere woningzoekende studenten niet in de kou staan

Student & Starter publiceerde zojuist een video om aandacht te vragen voor het groeiende woningtekort voor studenten. In de video stelt Ties de Theije, een kandidaat-raadslid voor Student & Starter, het tekort aan de kaak. “Ik ben 5 jaar geleden naar Utrecht verhuisd en wil er nog lang niet weg. Ik ben een beetje verliefd geworden op deze stad. Het probleem is helaas dat het enorm lastig is om passende woonruimte te vinden, omdat de kamers schaars zijn, de wachtrijen lang en de huur vaak hoog voor de magere vierkante meters die je er voor krijgt.”

De video kwam tot stand met behulp van studenten die de minor Project van je Leven doen. Zij kregen de opdracht van het campagneteam van Student & Starter om op een leuke manier en naar aanleiding van het verkiezingsprogramma een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne.

In de laatste update van het actieplan studentenhuisvesting is het tekort opgelopen van 5100 naar 8100 studentenkamers. Sinds de vorige update is het tekort dus gegroeid met 3000 kamers. Dit laat duidelijk zien dat het college totaal geen zicht heeft op hoe groot het tekort nu echt is. Daarnaast bewijst dit dat de beloofde 4000 studentenwoningen die tot 2021 worden bijgebouwd, lang niet voldoende zullen zijn om het gigantische kamerprobleem op te lossen. Hoe snel er na 2021 nieuwe studentenwoningen gebouwd zullen gaan worden, is nog niet duidelijk. Student & Starter droeg het college met een aangenomen motie juist expliciet op om proactief op zoek te blijven naar nieuwe bouwprojecten.

Het groeiende aantal internationale studenten zal op de lange termijn de druk op de studentenhuisvesting in Utrecht vergroten. Aan het begin van afgelopen collegejaar moesten honderden studenten onverhoopt onderdak zoeken in hostels: een zeer onwenselijke situatie. Er zullen naar verwachting 2000 extra kamers nodig zijn om het groeiende aantal internationals te kunnen huisvesten. Deze ontwikkelingen zijn door het college niet meegenomen in haar rekensom.

Ook de particuliere markt heeft tegenslagen gehad. Daardoor is niet voorzien in het aantal benodigde studentenwoningen. Door het strenger geworden omzettingsbeleid (omzetting: verkamering van woonhuizen), komen er een stuk minder kamers bij: de cijfers van de evaluatie splitsen en omzetten tonen een duidelijke daling in het aantal verleende vergunningen. Studentenwoningen dreigen door dit nieuwe beleid sluipenderwijs te verdwijnen, bijvoorbeeld via ouder-kindvergunningen die aflopen.

Privacyverklaring