Auteur Kelly Tijhuis

Wonen

Kamertekort in Utrecht blijft oplopen

31.10.2019

Het kamertekort in Utrecht is de afgelopen twee jaar nog verder opgelopen tot 8500 kamers. De regels voor het omzetten van een woning naar studentenkamers zijn strenger geworden, tijdelijke woningen zijn opgeheven en nieuwe studentenwoningen laten nog lang op zich wachten. Wat Student & Starter betreft mag er meer actie in het 'Actieplan Studentenhuisvesting' komen.
 
In 2016 was het tekort 5000 kamers, maar er zouden 4000 nieuwe worden bijgebouwd. Student & Starter was al sceptisch over dit aantal. “Het aantal studenten blijft groeien, met name internationale studenten.” Aldus Tim Homan. “Exemplarisch is het voorbeeld van Archimedeslaan 16. Juist met dit project zou er een grote slag gemaakt worden om het kamertekort tegen te gaan.” 
 
Zo’n vierhonderd studenten woonden tijdelijk aan de Archimedeslaan en werden afgelopen zomer uitgezet, omdat er nieuwbouwontwikkelingen zouden komen. Deze ontwikkeling zou 1600 nieuwe studentenwoningen opleveren. Dit project is echter in de problemen geraakt en wordt op de lange baan geschoven.
 
Meer actie in het actieplan
De regels voor het omzetten van een woning naar studentenkamers zijn steeds strenger geworden. In plaats van de regels te versoepelen, kiest dit college ervoor om vergunningen fors duurder te maken. Homan: “Al een aantal jaar hebben we het Actieplan Studentenhuisvesting. Daar mag volgens ons wel wat meer actie in komen. Voor ons is dit een belangrijke inzet bij de behandeling van de begroting.” 
 
Betaalbare studentenwoningen op korte termijn
Student & Starter stelt zelf al een aantal concrete acties voor: “De gemeente heeft 13 miljoen euro gereserveerd waarmee meer betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden in de stad. Wat ons betreft gaan we een deel van dit bedrag inzetten om op korte termijn ook meer betaalbare studentenwoningen te realiseren.”
 
Tijdelijke woningen en versoepeling regels
Een tweede idee is om te kijken naar de mogelijkheden om snel tijdelijke woningen neer te zetten. “Dit zou bijvoorbeeld kunnen in leegstaande panden of met de verplaatsbare woningen, waar wij bij de woonvisie een motie voor hebben ingediend.” Oppert Tim Homan. “Nu de urgentie steeds hoger wordt bij studentenhuisvesting vinden wij dat er ook serieus gekeken moet worden om de regels te versoepelen.” Student & Starter wil nog steeds vergunningsvrij wonen met drie personen invoeren zodat studenten makkelijker een woning in de stad kunnen delen, een voorstel dat met de krapst mogelijke meerderheid is afgewezen.
 
Internationale studenten huisvesten in de regio
Tot slot richt Student & Starter haar pijlen op huisvesting voor internationale studenten. Volgens Tim moet er gekeken worden voor oplossingen in de regio. “Voor deze groep is het namelijk het meest belangrijkst dat ze een woning in de buurt van Utrecht kunnen krijgen. Dan kan een woning in één van de omliggende gemeenten een prima oplossing zijn. Wat ons betreft gaat de wethouder dan ook in gesprek met regiogemeenten om te kijken wat zij kunnen bijdragen aan de oplossing van het kamertekort, in het bijzonder voor internationale studenten.”