Auteur Kelly Tijhuis

Fractie

Jeffrey Koppelaar neemt raadswerk over van Tim Homan

17.01.2020

Student & Starter raadsleden wisselen na twee jaar. Het is een onderdeel van de visie van de partij ‘Oude stad, frisse blik’. Dit doet de partij om constant nieuwe frisse ideeën een kans te geven binnen de partij. Student & Starter bezet nu twee zetels in de gemeenteraad. Om de overdracht naar het volgende team zo soepel mogelijk te maken, doen Tim en Eva niet tegelijkertijd afstand van hun zetel. Dit betekent dat Eva Oosters nog tot september aanblijft als raadslid en fractievoorzitter. Daarna zal ook zij wisselen. 
 
Hoogbouw, mobiliteit en spookstudenten
Er zijn een aantal onderwerpen waar Tim Homan zich als raadslid voor heeft ingezet in Utrecht. Hij zette aan tot een nieuwe hoogbouwvisie, waardoor er meer woningen toegevoegd worden. Daarnaast hebben zijn schriftelijke vragen er vorig jaar toe geleid dat in de bestaande vrije sector de huur minder hard stijgt. Naast wonen in Utrecht heeft Tim zich ook ingezet voor duurzame mobiliteit. Hij stelde een autovrij Janskerkhof voor en wilde meer deelfietsen bij treinstations. Tim eindigt zijn raadscarrière met het terugdraaien van de bezuinigingen op het initiatievenfonds: “We dienden bij de eindbehandeling van de begroting een motie in over spookstudenten, welke is aangenomen. Door deze motie gaan we als gemeente nog meer studenten inschrijven en hoeven we niet te bezuinigen op het Initiatievenfonds.” 
 
Woningtekort en jonge kunstenaars.
Het nieuwe raadslid, Jeffrey Koppelaar, richt zich ook op het woningtekort in de stad. Jeffrey: “We komen duizenden woningen tekort en dat moet echt veranderen! In het bijzonder voor jonge mensen. Om dit op te lossen moeten we inzetten op hoogbouw en het slim gebruiken van beschikbare ruimte.” Met zijn achtergrond in Theater-, Film- en Televisiewetenschap, wil Jeffrey zich inzetten voor jonge kunstenaars. “Het is voor hen moeilijk genoeg om een voet tussen de deur te krijgen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente hen optimaal stimuleert en ondersteunt.” Als gevolg van de motie ‘Creativiteit Kent Geen Anciënniteit’ is er budget om jonge makers op weg te helpen. Dit potje is echter nog erg klein en Jeffrey wil hier verandering in brengen. Hij wil dat dit budget groter wordt en dat het ook mogelijk wordt om dit budget flexibeler in te zetten. “Zodat de makers het echt kunnen benutten om in te spelen op hun eigen behoeften en ontwikkeling.”