Auteur Eva Oosters

Veiligheid

Integraal Veiligheidsplan: 3 down, 2 to go

14.03.2019

Op valentijnsdag dit jaar besprak de Utrechtse gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan in de commissie Mens en Samenleving. Student & Starter had net als veel andere partijen moeite met de concreetheid van het plan, of eigenlijk het gebrek aan die concreetheid. We begrepen dat de concrete uitwerking pas later zou komen, maar wilden toch ook al nu wat punten toevoegen die we terug willen zien komen in de uitwerking.

Student & Starter zou graag zien dat de concrete aanbevelingen uit de Raadsinformatiebijeenkomst over Safe Streets worden meegenomen in de uitwerking. Niet alleen willen we graag dat het onderzoek naar de schaal van straatintimidatie in Utrecht zo snel mogelijk wordt opgezet, ook zouden wij graag een bredere aanpak zien gericht op intimidatie. Bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen die inzetten op gesprekken met scholen of het project dat wordt opgezet binnen studentenverenigingen, zoals bleek uit de Raadsinformatiebijeenkomst.

Ten tweede over een ‘veiligere digitale stad’, dit is volgens Student & Starter een enorm relevant punt, want hoe bescherm je de bewoners van Utrecht online? Eerder bleek dat er nog niet een concreet plan van aanpak is dit te realiseren. Er werd gesproken over het scholen van medewerkers, maar Student & Starter is van mening dat er meer dan dat nodig is. De gemeente Utrecht moet echt digitale expertise in huis halen als ze digitale veiligheid naar een hoger niveau willen tillen.

Ten derde de leus ‘Veiligheid maken we samen’, hier zijn we het natuurlijk helemaal mee eens. Het veiligheidsgevoel van de Utrechters is sinds het vorige Integraal Veiligheidsplan niet verbeterd en daar moeten we wat aan doen. Het veiligheidsgevoel hangt voor een groot deel samen met sociale cohesie. In hoeverre werken mensen samen aan veiligheid in de buurt? Student & Starter zou graag zien dat op dit gebied de beleidsvelden Veiligheid & Participatie meer samenwerken. Bijvoorbeeld door te kijken of in een wijk al veel burgerinitiatieven zijn die bijdragen aan de sociale cohesie, mocht dat niet zo zijn, kan er bijvoorbeeld meer prioriteit gaan naar initiatieven die met dit doel samenhangen. Het initiatievenfonds zou hier wat ons betreft op kunnen inspelen.

Op deze drie punten heeft de burgemeester toegezegd ze mee te nemen in de uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan. Dat is mooi, maar toch wilden we ook dat de andere twee punten die we hebben gemaakt worden meegenomen in het beleid van de gemeente. Deze punten gaan over innovatie, ofwel experiment, binnen het programma Veiligheid. Graag zien wij dat ruimte voor experiment wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door een apart budget of een plan van aanpak met geformuleerde doelstellingen over het aantal en de grootte van de experimenten. Als tweede zien we ook graag de veiligheid op het water gewaarborgd. Nu is er veel onduidelijkheid voor de gebruikers van het water over wat wel en niet mag, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Met twee moties die wij donderdag indienen proberen we ook deze doelstellingen te waarborgen in het Veiligheidbeleid van Utrecht.

 

Zie ook: Innovatie bij Veiligheid