Auteur Eva Oosters

Horeca Cultuur

In Utrecht zien we iets over het hoofd: de nacht!

27.06.2019

In Utrecht zien we wat over het hoofd. We zien wat over het hoofd op het gebied van cultuur. Het Utrechtse Nachtleven: de dance-scene.  Vroeger was Utrecht koploper op dit gebied, maar inmiddels zijn we ruimschoots ingehaald door andere grote steden. Een bruisend cultureel nachtleven, de dance-scene, is in Utrecht nog niet op volle potentie. Niet alleen de cultuurvisitatiecommissie, maar ook de instellingen zelf herkennen dit signaal.

 

De dance-scene kan veel betekenen voor de stad. En niet alleen vanzelfsprekend op het gebied van plezier, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van educatie. Deze potentie wordt nu nog niet herkend in de voorjaarsnota. Het college stelt wel dat er aandacht is voor het toevoegen van functies voor een bruisend cultureel nachtleven, bijvoorbeeld in het Beursgebied en het Werkspoorkwartier. Ook komen er ontwikkelingen uit de markt, zoals club WAS. Daarbij werkt de gemeente samen met EKKO en Tivoli. Er wordt echter geen ruimte voor gezocht in de investeringsplanning. 

 

Alleen al in deze tekst heb ik zó veel verschillende instellingen genoemd. En dan heb ik nog niet eens de BASIS genoemd of bijvoorbeeld de evenementenorganisatoren van Elevation Events.  Deze instellingen zijn wel en niet met elkaar te vergelijken. Echter is er één gezamenlijk belang: mensen moeten voor het nachtleven naar Utrecht komen, en dat is nu nog niet altijd zo. 

 

Wij vroegen of de  wethouder mogelijkheden ziet  toch ruimte te vinden om te investeren in dit waardevolle deel van de Utrechtse cultuur. Natuurlijk moet een groot deel aan de markt worden overgelaten, maar Student & Starter ziet wel mogelijkheden voor samenwerking. Bijvoorbeeld door het maken van een Utrechtse nachttafel, of een verbindend persoon zoals een nachtburgemeester. Zo kunnen de belangen van de verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht, kunnen wij en zij van elkaar leren en kan het culturele nachtleven naar een hoger niveau worden getild. 

 

De wethouder gaf aan met het nachtleven hierover in gesprek te willen. Student & Starter haakt natuurlijk graag aan. Samen in gesprek met de instellingen kijken we of we nog iets extra’s willen voor de eindbehandeling van de Voorjaarsnota.