Auteur Kelly Tijhuis

Corona Wonen Werken

Hulp voor (dak- en thuisloze) jongeren tijdens Covid-19

28.04.2020

Het aantal bijstandsaanvragen door jongvolwassenen in Nederland stijgt enorm sinds het begin van de corona-crisis. Ook in Utrecht zien we een toename van het aantal bijstandsaanvragen. Begin dit jaar kwamen er 91 bijstandsaanvragen door jongvolwassenen binnen, maar voor maart ligt dit cijfer op 125 aanvragen. Het gaat hier niet altijd om kwetsbare jongeren, maar meestal om jongeren die werkten in de horeca of evenementenbranche en nu tijdelijk zonder werk zitten. Naar verwachting blijft het aantal aanvragen voorlopig stijgen. 

 

Exacte cijfers van het aantal jongeren met (te verwachten) financiële problemen zijn er nog niet. Volgens het NIBUD worden vooral jongeren, ZZP’ers en flexwerkers het hardst getroffen door een inkomensterugval als gevolg van de Covid-19 crisis. Ook in andere steden is er een grote toename waarbij wordt verwacht dat de piek nog moet komen. De aanvragen worden vooral gedaan door werknemers, flexwerkers en ZZP’ers in sectoren als horeca, toerisme en de groothandel. In deze sectoren werken relatief veel jongeren en studenten. 

 

Begeleiding en financiële hulp dak- en thuisloze jongeren

Student & Starter vroeg samen met andere partijen naar de mogelijkheden om kwetsbare jongeren die door de Covid-19 situatie financiële problemen hebben of dreigen te krijgen, extra te begeleiden. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente haar dienstverlening op verschillende punten heeft aangepast zodat jongeren sneller kunnen worden geholpen. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld eerder contact opgenomen met jongeren die bijstand aanvragen en voor digitaal minder vaardige jongeren is het aanvraagproces vereenvoudigd. Om dak- en thuisloze jongeren beter te kunnen helpen komen zowel de vier weken-zoektermijn als de kostendelersnorm te vervallen in deze periode. Dak- of thuisloze jongeren hoeven nu geen verblijfsadressen op te geven om recht te hebben op een bijstandsuitkering.

 

Samen voor elkaar zorgen in Utrecht

In Utrecht staat er gelukkig een sterk netwerk met hulporganisaties als U-2B Heard, Humanitas, Schuldhulpmaatje en de programma’s die de gemeente biedt. Gezamenlijk halen wij de belangrijkste signalen over schulden bij jongeren op en denken wij na over mogelijkheden voor extra (communicatie over) ondersteuning bij, en preventie van schulden. Vooral in een tijd zoals deze is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en om de meer kwetsbare doelgroepen niet uit het oog te verliezen. Student & Starter is tot nu toe erg tevreden met de gemeentelijke ondersteuning voor (dak- en thuisloze) jongeren. Zijn er groepen of situaties in Utrecht die jou opvallen? Neem dan vooral contact met ons op. Laten we samen voor elkaar zorgen in deze tijden!