Auteur Ties de Theije

Wonen

Huisjesmelker aangepakt

13.03.2019

Afgelopen week werd in Utrecht een groot huisjesmelker aangepakt. Het gaat hier om een vastgoedeigenaar die een groot aantal panden in de stad voor kamerverhuur heeft. Voor maar liefst 35 van deze panden wordt de vergunning ingetrokken. Al meerdere jaren werden grote gebreken geconstateerd in de panden van deze verhuurder. Zijn panden voldeden vaak niet aan alle brandveiligheidseisen en er was sprake van veel achterstallig onderhoud. Ook staat de betrokken huiseigenaar bij het Huurteam en de Huurcommissie bekend als een verhuurder die stelselmatig te hoge huurprijzen vraagt en huurders intimideert.

De aanpak huisjesmelkers gaat hiermee een nieuw stadium in. Deze huisjesmelker wordt nu daadwerkelijk verboden om nog kamers te verhuren in een groot aantal panden. Student & Starter heeft altijd de aanpak huisjesmelkers gestimuleerd en vindt het ook goed dat we nu doorpakken. Het gaat hier om een huisjesmelker die stelselmatig de regels overtreedt, veel te hoge huren vraagt en zelfs huurders intimideert. Dit soort huisjesmelkers moeten we de stad uitjagen. Drastische maatregelen zoals het intrekken van vergunningen moeten we dan ook durven nemen.

Tegelijkertijd willen we er scherp op blijven dat huurders zo min mogelijk de dupe worden van deze maatregelen. Wanneer de omzettingsvergunningen zijn ingetrokken, mogen de woningen niet meer worden gebruikt voor kamerverhuur. Dit betekent dat een groot deel van de huurders op zoek moet naar nieuwe woonruimte. We zijn in ieder geval blij dat huurders in dit geval een jaar de tijd krijgen om iets nieuws te zoeken en dat ze door het Huurteam worden bijgestaan bij het starten van rechtszaken tegen deze huisjesmelker.

Heb jij problemen met je verhuurder, bijvoorbeeld met een te hoge huurprijs, slecht onderhoud of intimidatie? Stap dan altijd naar het Huurteam, zij kunnen je het beste helpen en je kan er veel geld aan overhouden. www.huurteam-utrecht.nl

Zie ook: Aanpak huisjesmelkers borgen, ook na 2020

Zie ook: Stop de uitbuiting door huisjesmelkers