Auteur Ties de Theije

Zorg en welzijn

Huisartsaanmelding voor bewoner Utrecht

14.09.2018

Zorg(en) voor de Utrechtse student

4 september werd de Conferentie 'Zorg(en) voor de Utrechtse student' gehouden, georganiseerd door Stichting Utrecht Oost GEZond. Hier waren o.a. studenten en studentenvertegenwoordigers, huisartsen, buurtteams en belangenorganisaties aanwezig. Duidelijk werd dat er nog veel onduidelijkheden zijn over onder andere de omvang van de (risico)doelgroepen, bereikbaarheid van de zorg, en hoe er beter kan worden samengewerkt door de betrokken partijen.
 

Psychische nood

Uit praktisch alle cijfers blijkt dat de huidige samenleving steeds meer te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen. In een tijd waar alles kan, alles mag en alles moet, is het risico groot dat we onszelf voorbij lopen. De laatste jaren lijken psychische klachten als burn-outs onder jongeren extra toegenomen te zijn. Mogelijk door externe factoren als het afschaffen van het leenstelsel, oplopende studiekosten en steeds hogere verwachtingen.
 

Huisartsaanmelding voor bewoner Utrecht.

Relatief veel nieuwe inwoners, waaronder dus ook veel studenten, schrijven zich niet in bij een huisarts in de gemeente. Het is in het belang van alle zorgverleners binnen de gemeente om voldoende informatie te verstrekken over de registratie bij een huisarts na een verhuizing. Zonder deze aanmelding wordt de drempel nog hoger om bij (psychische) gezondheidsklachten de stap naar de huisarts te zetten. Ook zal je duurder uit zijn als je geen huisarts hebt, omdat je alleen de zorg van de huisarts waar je ingeschreven staat krijgt vergoed.
 

Internationale student

Ook de internationale student die zich voor langere tijd in Utrecht vestigt zou aan de verplichte huisartsaanmelding moeten voldoen. Echter voor de Nederlandse student is de informatievoorziening al afwezig of onduidelijk.
 

Student & Starter vraag daarom het college of zij wil investeren in nieuwe en betere informatievoorziening bij inschrijvingen in de gemeente. Ons inzien kan dat gemakkelijk via een e-mailbericht met daarin informatie over het aanmelden bij een huisarts en eventuele andere relevante informatie (afvalbeleid, ja/nee-sticker, buurtteam, etc). Daarnaast vinden wij het van belang dat deze informatie ook in het Engels verstrekt wordt.
 

Zie ook: Zorgconferentie Utrechtse student: een goed begin

Zie ook: Een generatie dreigt op te branden

Zie ook: Aandacht voor opgebrande jongeren

Zie ook: Utrecht.nl - Verhuizing doorgeven