Auteur Kelly Tijhuis

Corona

Hoe we Utrecht Corona-zomerproof maken

29.05.2020

Het kabinet heeft vorige week versoepelde maatregelen afgekondigd voor per 1 juni. Dit vraagt op lokaal niveau om meer duidelijkheid over wat wel en niet kan. Het college heeft daarom een afwegingskader voor de 1,5 meter samenleving in de openbare ruimte gecreëerd. Het belangrijkste in deze tijd is dat alle Utrechters veilig en gezond blijven, een behoorlijke uitdaging dat veel organisatorisch vermogen vraagt. Student & Starter wil kijken hoe we hier samen beter beleid op kunnen maken. 

 

Wat betreft Student & Starter is het belangrijk duidelijkheid te bieden aan verenigingen en organisaties uit de stad over wat wel en niet mogelijk is deze zomer, en hier niet noodzakelijk voor de makkelijkste weg te kiezen. Veel verenigingen en organisaties in de stad gaan creatief aan de slag met activiteiten onder de huidige omstandigheden. Maatwerk is wat dit betreft nodig. 

 

Zorg voor een hitteproof plan! 

Meer mensen gaan deze zomer in Utrecht verblijven en de voorspellingen zijn een hete en droge zomer. Zeker voor mensen die klein wonen zoals studenten, is alleen maar thuis zitten echt niet te doen. Er zijn meerdere mogelijkheden om de zomer toch zo leuk en comfortabel mogelijk te maken voor alle Utrechters. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de drukte gespreid wordt: geef aandacht aan de meer onbekende recreatieplekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Wees creatief: door op creatieve manieren ‘terrassen’ te creëren zorgen we ervoor dat kleinere horeca ondernemers of verenigingen meer mogelijkheden hebben. Nu wordt er vooral veel gekeken naar het ‘stenen gedeelte’ van de stad, maar pop-up terrassen hoeven niet altijd ‘tafels met stoelen’ te zijn en kunnen net zo goed bij het water of op het gras! 

 

Duidelijkheid over mogelijkheden tijdens de Utrechtse introductieperiode

Veel verenigingen kampen met financiële problemen als gevolg van de corona-crisis, net als vele organisaties. Zo vragen ook de paracommerciële instellingen als studentenverenigingen om maatwerk als het aankomt op hun horecabestemming. Er wordt gekeken of er in de zomer toch kennismakingsactiviteiten kunnen plaatsvinden van studentenverenigingen, zonder dat daarmee de richtlijnen worden overschreden. De universiteit wil echter alles digitaal organiseren en maakt het voor verenigingen ook niet mogelijk hier anders mee om te gaan. Wat betreft Student & Starter is het belangrijk duidelijkheid te bieden aan verenigingen en organisaties uit de stad over wat wel en niet mogelijk is deze zomer, en hier niet noodzakelijk voor de makkelijkste weg te kiezen. De introductieperiode is een periode die Utrechtse studenten de rest van hun leven bij zal blijven.

 

Experimenteer met nieuwe ideeën 

Deze periode is de uitgelezen kans om te experimenteren met het vrijmaken van straten en om aan de slag te gaan met ideeën zoals autovrije dagen. Denk aan onze motie ‘Groen Licht voor Fietsers’, waarbij we willen zorgen voor een groene golf voor fietsers. Zet in op mobiliteit en test hoe het is om in de stad voorrang te geven aan voetgangers en fietsers. Geef ook gehoor aan de jongerenrevolutie die we beschreven in dit artikel en test ze uit! Het is belangrijk om bewoners en organisaties duidelijkheid te geven over de mogelijkheden de komende tijd. Maar ook ondernemers, klanten, bezoekers, sporters, studenten en alle andere bewoners te informeren over welke specifieke handhavingsinstrumenten kunnen worden verwacht. Juist nu is die duidelijkheid erg belangrijk om de opstart van de maatschappij goed en prettig te laten verlopen. Nu meer mensen thuis blijven, is het te merken dat veel mensen aan hun huis klussen, opruimen enzovoort. Dit schept misschien tijd en ruimte om ook meer geveltuinen te creëren. Wat Student & Starter betreft moeten we daarom een extra impuls geven aan het bieden van mogelijkheden om geveltuinen aan te leggen, juist omdat dit ook kan helpen de hittestress in de stad te verminderen.

 

Voor nu ziet het er niet uit alsof we snel uit de 1,5 meter samenleving komen, dus is het goed om helder te blijven communiceren en regels te specificeren voor Utrechters.