Auteur Ties de Theije

Fractie

Het coalitieakkoord: mooie visie, maar te vaag en te traag

01.06.2018

Vandaag presenteerde de nieuwe Utrechtse coalitie, bestaande uit GroenLinks, D66 en ChristenUnie, hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar: “Utrecht, ruimte voor iedereen”. Positief aan dit akkoord is dat veel van de punten geïnspireerd zijn op eerder ingediende Student & Starter moties, maar wat ons betreft mag het allemaal wel een stuk sneller, concreter en innovatiever. Zeker als je terugkijkt op de vele veelbelovende campagnebeloften van bovengenoemde partijen.

 

“We onderzoeken”

In het document van 52 bladzijden staan toch wel veel zachte en soms nietszeggende formuleringen. Een simpele Ctrl+F in het bestand op termen als “we onderzoeken” (18x), “streven naar” (15x) of “we gaan in gesprek” (15x) bevestigt zelfs in cijfers de actieloze waarheid. Verder wordt er vanalles “onder de loep genomen” en “bekijken we de mogelijkheden”. De verkiezingsuitslag ligt ondertussen ruim twee maanden achter ons, wat is er in die twee maanden gebeurd als er nog zoveel ‘onderzocht’ en ‘besproken’ moet worden?

 

#HOEDAN?!

De vraag die dit akkoord bij Student & Starter oproept is “hoe dan?”. De maatregelen blijven wollig en concrete vervolgstappen zijn zeldzaam. Zo gaat de gemeente vechtscheidingen voorkomen, maken ze ‘werk van nieuwe mogelijkheden voor horeca in de buurt’ en gaan ze ‘onderzoeken’ wat nodig is voor de uitvoering van de nu nodige ‘fair practice code’ voor cultuurinstanties. Hoe dan?

 

Als klap op de “hoe dan?” vuurpijl staat de portefeuille wonen. In 2040 wil het college mooie en ambitieuze doelen op het gebied van sociale- en middenhuur hebben behaald, maar durft geen uitspraken te doen over hoe ze dit nu al gaan waarmaken. Komen er bijvoorbeeld harde percentages per bouwplan? Door geen harde lijnen te stellen blijft dit plan voor 2040 voorlopig een sprookje.

 

Ruimte voor ‘gewoon gezelligheid’

Student & Starter maakt zich ook zorgen over een aantal punten uit het akkoord. Zo hebben wij niet het gevoel dat er genoeg aandacht wordt besteed aan de levendigheid in de stad. Er wordt een omgevingsvisie opgesteld, maar komt in deze omgevingsvisie ook ruimte voor meer horeca en een uitgebreidere nachteconomie. Is er plek voor ‘gewoon gezelligheid’?

 

Veilige werkplek voor sekswerkers

Verder staat in het akkoord dat de tippelzone zal sluiten en dat er nog een poging gedaan wordt om een nieuw zandpad te creëren. Student & Starter is bang dat er straks helemaal geen plek meer is voor sekswerk als het Nieuwe Zandpad er niet op tijd is. Iedereen heeft immers recht op een veilige werkplek.

 

StuSta Moties

Veel punten uit het akkoord lijken afkomstig uit eerder ingediende moties van Student & Starter en daar zijn we uiteraard bijzonder blij mee. In het akkoord wordt de intentie uitgesproken om met nieuwe woonvormen te gaan experimenteren, iets waar Student & Starter al in 2015 voor pleitte met de motie ‘Onderzoek woonvormen’. Ook het autovrij maken van het Janskerkhof bepleitten wij al in 2015, dus hopelijk gaat het nieuwe college hier eindelijk vaart mee maken. Verder deed Student & Starter al eerder voorstellen over voortzetting van het actieplan studentenhuisvesting, hervorming van de wijkparticipatie, inzet op hoogbouw en nog veel meer. We zijn blij dat de coalitie deze punten in haar programma heeft opgenomen en er mee aan de slag gaat!

 

Vaart, actie en concreet

Student & Starter wil dat “onderzoeken” en “bespreken” omgezet gaat worden in actie en maakt zich op voor vier jaar constructieve oppositie!


Zie ook: Coalitieakkoord: Utrecht, ruimte voor iedereen