Auteur Koen Hoogendoorn

Wonen Cultuur

(Her)Overvecht

15.05.2019

De gemeente Utrecht heeft het ambitiedocument ‘Samen voor Overvecht’ gepresenteerd waarin Overvecht wordt aangepakt om veiliger, zorgzamer en meer plezierig te maken. De plannen lijken vrij vanzelfsprekend, wij zien echter nog één gebied waar veel meer aan kan worden gedaan: plezíér!

Het ambitiedocument benadrukt met name het ‘samen’ element van de titel. Het moet in samenwerking tussen bewoners en gemeente gebeuren, maar daarnaast ook met zorginstellingen, politie en ondernemingen. Iedereen streeft naar hetzelfde doel: een beter Overvecht. Je kan het moeilijk niet eens zijn met dat doel.

 

Wij zien echter wel nog ruimte voor aanvulling in het document. Momenteel gaat het namelijk vooral over het beter maken van Overvecht en wordt dit met name gedaan door problemen onder jongeren proberen op te lossen. Maar waarom het niet ook leuker maken voor jongeren die er al wonen en eventueel nog meer mensen naar Overvecht trekken? Bij een informatiebijeenkomst in Overvecht kwamen er twee meiden aan het woord die het eigenlijk prima naar hun zin hadden in Overvecht. Student & Starter vindt dat dit soort geluiden meer aandacht mogen krijgen, enthousiasme over Overvecht is namelijk meer dan welkom, en werkt aanstekelijk!

 

Daarnaast ziet Student & Starter in Overvecht een goede plek voor ondernemingen met een randje. In Zuilen is dit heel goed gedaan bij het Werkspoorkathedraal,  waar ondernemers als WAS. en Brouwerij De Leckere zonder al te veel regels hun onderneming kunnen opzetten en openen. Wij zien in het industriegebied Nieuw-Overvecht hier ook mogelijkheden voor. Het openen van een ‘foodhal’ bijvoorbeeld zou al veel mensen in het weekend naar Overvecht toe laten trekken.

 

Een ander idee is een poppodium in Overvecht. In Amsterdam zien we dat ook succes hebben met Paradiso-Noord, het Zonnehuis en Garage Noord. Dergelijke poppodia kunnen een wijk een culturele boost geven en zorgen voor meer sociale controle. Student & Starter ziet graag dat dit wordt aangestipt in het ambitiedocument ‘Samen voor Overvecht’.