Auteur Kelly Tijhuis

Handelen in een crisis voor een betere Utrechtse toekomst

03.12.2020

Student & Starter presenteert vandaag haar Crisis- en Toekomstbegroting. Handelen in een crisis is namelijk noodzakelijk om een betere Utrechtse toekomst te realiseren. Een crisis als deze vraagt om gedurfde keuzes om ervoor te zorgen dat we iedere Utrechter bestaanszekerheid, een goede gezondheid en gezelligheid kunnen bieden. Onze Crisis- en Toekomstbegroting bouwt voort op voorgaande tegenbegrotingen - De Ambitiebegroting 2019 en Toekomstbegroting 2020 - welke zich focussen op een inclusiever, gezelliger en toekomstproof Utrecht. Deze crisis vraagt echter om andere accenten en keuzes, welke bijdragen aan bestaanszekerheid, een vangnet creëren voor onlangs afgestudeerden en welke zich richt op mentale en fysieke gezondheid.

 

Handelen in een crisis voor een betere Utrechtse toekomst is noodzaak. Daarom pleit Student & Starter voor een impuls voor betaalbaar wonen door een gemeentelijk woningbedrijf te starten. Ook willen we ervoor zorgen dat er meer stageplekken komen, dat er een vangnet gecreëerd wordt voor afgestudeerden die in een crisis carrière proberen te maken en investeren we in een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal. We zetten in op bestaanszekerheid- en welzijn. Want dat is nú nodig. Maar laten we eerlijk zijn, we snakken allemaal naar die bruisende levendigheid van Utrecht. Daarom doen we ook voorstellen om ten tijde van deze crisis ontmoetingen op een veilige manier plaats te laten vinden en de cultuur- en evenementensector een boost te geven.

 

Ontdoen van het calimero-effect

Onze Crisis- en Toekomstbegroting laat zien welke stappen Student & Starter wil ondernemen om een betere Utrechtse Toekomst tegemoet te gaan. In onze tegenbegroting en (over een paar weken ook in ons project “Utrecht Unlocked”) staan de ervaringen van jongvolwassenen centraal. We zetten stappen om dichterbij onze visie De Utrechter 2030 te komen. Student & Starter kijkt graag vooruit, naar een toekomst waarin we weer een bruisend en levendig Utrecht hebben, waar normale ontmoetingen weer mogelijk zijn en waarin de stad nieuwe wijken erbij heeft gekregen. In deze toekomst ontdoet Utrecht zich van het calimero-effect en zijn we trots op de grote en unieke stad die Utrecht is!

 

Gevangen in eigen woning

Deze corona-crisis raakt iedereen, Utrechters zijn dierbaren verloren, zijn zelf ziek geweest of hebben voor zieken gezorgd. Er zijn Utrechters die hun baan zijn kwijtgeraakt, studievertraging hebben opgelopen of niet eens de kans kregen hun carrière op te starten nadat ze waren afgestudeerd. Utrechters voelen zich gevangen in hun woning, omdat ze alleen nog maar thuis werken of studeren. Ze snakken naar een knuffel, gezellig samen kunnen zijn en uitkijken naar de leuke activiteiten die onze stad te bieden heeft.

 

Lees hier onze Crisis- en Toekomstbegroting: Crisis- en Toekomstbegroting (2 MB)