Student & Starter komt in actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag. In onze maatschappij worden we er steeds mee geconfronteerd. Bij The Voice, op straat, in de politiek, maar helaas ook op de plek waar je je juist goed zou moeten voelen: het onderwijs. De Universiteit Utrecht ondertekent het manifest van Amnesty tegen seksueel geweld niet. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs nog regelmatig voor. Zo blijkt uit vele onderzoeken dat hier sprake van is (Onderwijsinspectie). Verder krijgt maar liefst 1 op de 10 vrouwelijke studenten te maken met seksueel wangedrag (Amnesty). Daarnaast is er aantoonbare discriminatie op de stagemarkt (Verwey-Jonker Instituut).

Daarom heeft Student & Starter dit probleem geagendeerd in de gemeenteraad van Utrecht.

Wij pleiten voor een overname van het Actieplan Sociale Veiligheid van de Landelijke Studentenvakbond. Onderwijsinstellingen moeten met duidelijke plannen komen om sociale veiligheid aan te kaarten. Daarom stelt Student & Starter het volgende voor:

  • Stel een ombudsfunctionaris aan voor studenten en medewerkers. Dit geeft studenten en medewerkers een duidelijk aanspreekpunt.
  • Investeer in nazorg voor mensen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.
  • Maak meldprocedures beter vindbaar en toegankelijk. Hiermee verlagen we de drempel om een melding te maken en maakt het probleem daarnaast meer inzichtelijk.
  • Leg verantwoording af over activiteiten ten behoeve van sociale veiligheid.
  • Geef trainingen aan personeel en studenten om het sneller te herkennen en meer kennis over omgaan met sociale onveiligheid.
  • Richt beleid op preventie met een diversiteit in onafhankelijke vertrouwenspersonen die de gehele studentenpopulatie vertegenwoordigen.

Verder willen we nadrukkelijk aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op het MBO en ook een groot onderzoek instellen om de problematiek beter in kaart te brengen. Met name bij zorgopleidingen is er momenteel sprake van grensoverschrijdend gedrag. Daarom pleit NU’91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, voor meer aandacht voor het bestrijden van dit onwenselijke gedrag. Student & Starter roept daartoe op en pleit dat de wethouder dit meeneemt in de komende MBO-agenda.

Privacyverklaring