Auteur Kelly Tijhuis

Zorg en welzijn

Goed nieuws over de Nota Volksgezondheid!

22.10.2019

Afgelopen week diende Student & Starter twee moties in bij de Nota Volksgezondheid. Eén daarvan ging over psychische gezondheid onder studenten, de andere over seksuele gezondheid voor alle Utrechters. Beide moties zijn aangenomen! Dat is super goed nieuws want dat betekent dat er concrete acties worden ondernomen.

 

Soa-zorg

Op dit moment wordt niet erkend dat er een capaciteitsprobleem is in de soa-zorg omdat mensen worden doorverwezen naar de huisarts. Voor sommigen is de drempel om naar de huisarts te gaan te hoog in verband met kosten en anonimiteit. Dit mag volgens ons geen drempel vormen voor een behandeling tegen een soa. Wij willen dat in ieder geval alle doelgroepen die binnen de triage vallen een behandeling bij de soa-poli kunnen krijgen binnen een redelijke tijd. Er wordt een onderzoek ingesteld om te kijken hoe groot de problematiek van soa’s nou eigenlijk is in Utrecht. De resultaten van het onderzoek worden tijdens de voorjaarsnota in 2020 gepresenteerd. Ook wil het college de genezing van soa’s onderdeel laten worden van de Nota Volksgezondheid.

 

Psychische gezondheid

Eén op de vier studenten kampt met psychische problemen. Dit is vaak het gevolg van stress en prestatiedruk, maar psychische gezondheid onder studenten is een bredere problematiek. De wachtrijen bij psychologen lopen op en er heerst nog steeds een taboe op het zoeken naar professionele zorg. Er is steeds meer landelijke aandacht voor dit probleem, maar Student & Starter pleitte om op lokaal niveau ook stappen zetten. Deze motie werd aangenomen en in de Nota Volksgezondheid komt een toevoeging die zich specifiek richt op psychische gezondheid! De concrete acties die hieruit volgen worden voor de Voorjaarsnota 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Wij willen jouw ideeën!

In een vorig artikel schreven we al over onze ideeën om de gezondheidszorg in Utrecht te verbeteren. Zoals het toevoegen van studentenpsychologen aan buurtteams. Nu de beide moties zijn aangenomen gaan wij en het college keihard aan de slag om concrete acties te verwezenlijken. We ontvangen daarbij graag jouw ideeën! Hoe kan de zorg volgens jou nog laagdrempeliger? Stuur je vragen, ideeën en opmerkingen door naar Eva Oosters!