Student & Starter wil het gesprek aangaan over seksuele intimidatie op scholen

Afgelopen week schreef NOS dat veel scholieren en leraren ontevreden zijn over het beleid rondom seksuele intimidatie en geweld. Zo schieten scholen tekort in de afhandeling van de meldingen, wordt er te lang gewacht met handelen of worden er zelfs manieren gezocht om niet te handelen.

Student & Starter vindt seksuele intimidatie onacceptabel en pleit dan ook voor een goede klachtenprocedure, laagdrempeligheid in het maken van meldingen en toereikende nazorg. Daarom stellen wij vandaag vragen in de gemeenteraad om de gemeente aan te sporen in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen.

Veel scholen hebben niet duidelijk in beeld hoe ze seksuele intimidatie aan moeten pakken, ook omdat het onderwerp vaak moeilijk bespreekbaar is. Sommige scholen zoeken zelfs manieren om niet te handelen, uit angst voor publiciteit. Uit het rapport van de Actiegroep Wangedrag blijkt dat er bijvoorbeeld bij de Universiteit Utrecht sprake is van een onduidelijke zwijgcultuur rondom de klachtenprocedure bij seksuele intimidatie. 

Een goede band met de betreffende leerkracht (of leerling) speelt soms een rol om niet tot actie over te gaan. Soms is het beleid onduidelijk of verouderd, waardoor slachtoffers geen meldingen doen. Ook is het personeel veelal niet opgeleid om met klachten en meldingen rondom seksuele intimidatie en geweld om te gaan. 

Een goede klachtenprocedure, laagdrempeligheid om ervaringen te melden en toereikende nazorg zijn volgens Student & Starter ontzettend belangrijk. Wij zijn van mening dat dit beter moet én kan. Over seksuele intimidatie en geweld praten doorbreekt de taboe, daarom vinden we dat ook de gemeente zich moet uitspreken over dit onderwerp. Vandaag stellen wij hier dan ook mondelinge vragen over. Wij willen dat de gemeente het gesprek aangaat met onderwijsinstellingen over hun beleid rondom seksuele intimidatie en geweld en hoe zij meldingen hierover afhandelen.

Privacyverklaring