Auteur Kelly Tijhuis

Wonen

Gemeente spoort spookstudenten aan om zich in te schrijven

08.07.2020

Er zijn zo’n 2000 studenten die wel in Utrecht wonen, maar niet ingeschreven staan bij de gemeente. Dit heeft als gevolg dat de stad minder goed beleid kan voeren op het gebied van gezondheid, veiligheid en de aanpak van huisjesmelkers. Utrecht loopt 1200 euro per niet-ingeschreven student per jaar mis, omgerekend bijna 2,5 miljoen euro in totaal. Met de motie over spookstudenten zag Student & Starter de kans om de bezuinigingen op het Initiatievenfonds terug te draaien. Naar aanleiding van de motie van Student & Starter besloot de gemeente onderzoek te doen naar het opsporen van spookstudenten en daaropvolgend een campagne te lanceren om studenten aan te sporen zich in te schrijven. De resultaten van dit onderzoek zijn nu online gekomen! Student & Starter geeft haar visie op de cijfers en het communicatieplan om de studenten te bereiken. 
 
Het zoveelste woonprobleem dat opgelost kan worden door ‘met drie vergunningsvrij wonen’
De raadsbrief gaat over drie stappen die de gemeente naar aanleiding van de motie wil uitvoeren. De eerste stap was de verdiepingsslag, dit is het onderzoek waarvan de resultaten afgelopen week zijn gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen in dit onderzoek waren dat 7% van de studenten die in Utrecht wonen niet staat ingeschreven bij de gemeente, dat komt neer op zo’n 2.000 studenten en 36% van de niet-ingeschreven studenten zich niet kan of mag inschrijven. Dat laatste cijfer baart Student & Starter zorgen, Eva Oosters, fractievoorzitter bij Student & Starter legt uit: “Dit geeft aan dat er te strenge inschrijfregels zijn voor wonen. Dit is het zoveelste woonprobleem dat opgelost zou kunnen worden als we ‘met drie vergunningsvrij wonen’ in zouden voeren.”
 
De overige niet-ingeschreven studenten geven aan dat ze niet weten dát ze zich moeten inschrijven, er niet aan toegekomen zijn, het vergeten zijn of post graag bij hun ouders willen blijven ontvangen. De studenten die zich wél hebben ingeschreven weten dit voor het overgrote deel via hun ouders, vrienden of huisgenoten. De inschrijving gebeurt dan vooral omdat het moet en uit praktische overwegingen. Zoals bezoek aan de huisarts of tandarts, kunnen stemmen in de woongemeente en post ontvangen op het eigen adres. 
 
Communicatieplan voor inschrijvingen
Op dit moment wordt de tweede stap in het proces voorbereid: de bewustwordings- campagne om studenten te informeren en bewust maken van de verplichting van inschrijving, het doorgeven van een verhuizing is het doel. Student & Starter is enthousiast dat er directe acties worden ondernomen naar aanleiding van haar motie over spookstudenten. “Het onderzoek gaf direct resultaat dat klopte bij onze verwachtingen. We zijn erg blij dat de gemeente meteen een communicatieplan heeft opgesteld, wat er volgens ons ook erg goed uitziet! Het enige dat mist is dat er tot nu toe niks is gedaan om de inschrijving zelf aantrekkelijker te maken.” Aldus Oosters. Student & Starter sprak eerder al over een ‘welkomstpakket’ waarin de gemeente belangrijke info kan verwerken zoals het belang van het inschrijven bij een huisarts in de woongemeente. 
 
Data inzetten en in gesprek met andere studentensteden
Ten slotte is er nog een derde stap: het onderzoeken hoe data op een slimme manier ingezet kan worden om de registratie te verbeteren. De gemeente onderzoekt dit spoor nog verder omdat het uitwisselen van data met onderwijsinstellingen in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente gaat in gesprek met andere studentensteden en nemen dit onderwerp mee om te zien óf en hoe deze steden met datavergelijkingen bezig zijn, om hierin met en van elkaar te kunnen leren.