Auteur Ties de Theije

Werken

Geen subsidie voor onderbetaalde werkplekken

07.05.2018

Student & Starter heeft al meerdere malen het onderwerp ‘slechte werkervaringsplekken’ aan de orde gesteld. Te vaak worden deze werkplekken ingezet als een soort schijnconstructie om werknemers te weinig te betalen. Werknemers worden wat ons betreft nog te vaak onderbetaald ingezet op fulltime functies onder het mom van een ‘werkervaringsplek’
 

Ook bij organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen, worden deze onderbetaalde werkervaringsplekken aangeboden. Wat ons betreft mag de gemeente niet meewerken aan onderbetaalde werkplekken, hetgeen op deze manier wel gebeurt.
 

Afgelopen raadsvergadering, 26 april 2018, is de motie ‘Geen subsidie voor slechte werkervaringsplekken’ van Student & Starter door een meerderheid in de raad aangenomen. Deze motie gaat ervoor zorgen dat een instelling alleen subsidie mag ontvangen van de gemeente Utrecht als zij voldoet aan een aantal voorwaarden ter voorkoming van oneigenlijke werkervaringsplekken.
 

Eerlijke vergoeding

Werk moet lonen en driehonderd euro per maand voor een fulltime functie is geen eerlijke vergoeding. Het is niet mogelijk om naast een fulltime werkervaringsplek een baantje te hebben. Hierdoor verdien je simpelweg niet genoeg om rond te komen.
 

Gedegen leertraject

Het leertraject moet voorop staan. Dat is immers waar een werkervaringsplek om gaat. Koffie halen en kopiëren behoren daar niet toe. Vooraf dient vastgesteld te worden wat het leerpunt van de betreffende werkervaringsplek wordt.
 

Toetsen op verdringing

Stel: je hebt een organisatie waar 5 mensen vast in dienst zijn en verder lopen er 10 stagiaires en werkervaringsplekken rond. Een dergelijk bedrijf leunt dan meer op onderbetaalde krachten dan op vaste. Hierdoor krijgen minder betaalde werknemers verantwoordelijkheden die horen bij een volledige arbeidskracht. Op deze manier kunnen werkervaringsplekken ten koste gaan van échte banen.
 

Maximale duur van werkervaringsplek

Als een werkervaringsplek jaren duurt, is er eigenlijk sprake van een volledige baan. Je valt echter niet onder het arbeidsrecht waardoor een werkgever je geen vaste aanstelling hoeft aan te bieden. Van tevoren moet duidelijk zijn hoe lang een werkervaringsplek aangeboden wordt en moet besproken worden of er doorstroommogelijkheden zijn.
 

Zie hier motie: Geen subsidie voor slechte werkervaringsplekken

Zie ook video: Student & Starter: geen subsidie voor onderbetaalde werkervaringsplekken