Geen ruimte voor (seksuele) intimidatie in Utrecht

Student & Starter stelt mondelinge vragen over (seksuele) intimidatie op straat. Op dit moment is er geen landelijke wetgeving die het mogelijk maakt om op te treden tegen (seksuele) intimidatie op straat, dat wil zeggen: seksuele intimidatie is nu niet strafbaar! Ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Utrecht zelf biedt deze mogelijkheid momenteel niet. Student & Starter betreurt dit omdat veel Utrechters slachtoffer zijn van intimidatie op straat.

De Erasmus Universiteit in Rotterdam deed afgelopen jaar een onderzoek naar de ervaringen van vrouwen tussen de 18 en 45 jaar. Van de ondervraagden heeft 44 procent weleens gedrag meegemaakt dat intimiderend was. Veel van de geënquêteerde vrouwen zeggen dat ze zich aanpassen aan het gedrag van mannen en jongens. Zo vermijdt 61 procent oogcontact op straat en de helft van de vrouwen vermijdt ’s avonds bepaalde plekken in de stad. Verder valt op dat 87 procent van de lastiggevallen ondervraagden de gevallen van intimidatie nooit heeft gemeld. Student & Starter vindt het raar dat een dergelijk onderzoek in Utrecht nog niet is uitgevoerd.
 
Amsterdam, Rotterdam en Tilburg hebben reeds een verbod op intimidatie in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen of zijn van plan dat te doen. Het is onwenselijk dat mensen, in Utrecht, op straat geïntimideerd worden. Door het strafbaar stellen van intimidatie op straat worden de mogelijkheden tot handhaven vergroot.
 
Daarom vraagt Student & Starter het college om te onderzoeken hoe in de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op intimidatie op straat kan worden opgenomen.

Privacyverklaring