Auteur Ties de Theije

Werken

Geen gouden kalf voor werkervaringsplekken

05.06.2018

In het najaar van 2018 zal het Nederlands Film Festival terugkeren naar onze mooie stad, een evenement dat met internationale allure een echte Hollywood-scene maakt van de Neude. Een evenement waar Utrecht trots op is. Waar Student & Starter minder trots op is, zijn de vergoedingen die het NFF aanbiedt aan afgestudeerden die bij het evenement werkervaring op willen doen.

 

Driehonderd euro

De werkervaringsplekken die door het Filmfestival worden aangeboden, bieden een afgestudeerde de mogelijkheid om vier maanden achter de schermen fulltime mee te draaien voor een vergoeding van €300,- per maand.

 

Geen subsidie voor slechte werkervaringsplekken

Vorige maand is de door Student & Starter ingediende motie “Geen subsidie voor slechte werkervaringsplekken” aangenomen. Een motie die ervoor gaat zorgen dat een instelling alleen subsidie mag ontvangen van de gemeente Utrecht als zij voldoet aan een aantal voorwaarden ter voorkoming van oneigenlijke werkervaringsplekken.

 

Vierhonderdduizend euro

Los van het feit dat dit een mooi signaal is, waar de gemeente kan fungeren als kartrekker voor eerlijke lonen, is het van belang dat hier ook daadwerkelijk mee aan de slag kan worden gegaan. Bijvoorbeeld bij een evenement als het Nederlands Film Festival, waar de gemeente Utrecht een subsidie van ruim €400.000,- investeert.
 

Tijd voor actie

Werk moet lonen en de gemeente Utrecht mag niet ‘meebetalen’ aan onderbetaalde werkplekken. Daarom stelt Student & Starter donderdag vragen aan het College. Wij hopen dat het College het met Student & Starter eens is dat deze vergoeding voor een fulltime werkervaringsplek onbehoorlijk laag is, zeker met het oog op de hoogte van de subsidie die deze organisatie van de gemeente Utrecht ontvangt. Hoe en wanneer gaat het College ervoor zorgen dat de reeds aangenomen motie wordt doorgevoerd?

 

Culturele sector heeft het zwaar

Natuurlijk zijn wij op de hoogte van de teruglopende budgetten, moeite met het vergaren van subsidies en sponsoren binnen de culturele sector. Student & Starter is echter van mening,  dat dit nooit de reden mag zijn om mensen ‘uit te buiten’. Er moet worden gezorgd voor een goede verdeling van het budget, op zo’n manier dat de culturele sector een gezonde werkomgeving blijft. Dit is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan, de gemeente kan hierin de eerste stappen nemen.

 

Zie ook video: Student & Starter: geen subsidie voor onderbetaalde werkervaringsplekken