Evaluatie huisvestingsverordening schreeuwt om actie

Eindelijk mogen we het weer hebben over de huisvestingsverordening. Student & Starter heeft hier reikhalzend naar uitgekeken. We staan te springen om te onderzoeken hoe de gemeenteraad kan helpen met het beter en eerlijker verdelen van het woningaanbod. En dat is hárd nodig: Zo’n 65% van de woningzoekenden in de evaluatie is jonger dan 35 jaar. Een steeds groter deel van de woningzoekenden bestaat uit alleenstaanden. Het aanbod van sociale huurwoningen gaat naar beneden, terwijl de vraag ieder jaar hard blijft stijgen. En, de slaagkans voor het vinden van een woning in gemeente Utrecht is 5%. Tijd voor actie, wat Student & Starter betreft.  

Voor ons zijn een aantal punten belangrijk uit de evaluatie. Zo wordt de bezettingsgraad van de woningen niet optimaal benut. Dat betekent dat er maar weinig mensen wonen in woningen voor veel mensen. De regels rondom het omzetten en splitsen van woningen zijn in Utrecht nu erg streng, daardoor wordt dit vrijwel onmogelijk gemaakt. Dit gaat vooral ten koste van het woningaanbod voor studenten en starters. Daarom willen wij opnieuw kijken of dit wel de juiste vorm van regels is in een stad als Utrecht. In 2019 dienden wij bijvoorbeeld het amendement ‘vergunningsvrij voor drie vrienden in’. Deze haalde het helaas niet. Dit amendement zou het mogelijk maken om met drie vrienden te wonen, zonder daar een vergunning voor aan te hoeven vragen. 

Terugbrengen wachttijd, meer kans voor starters

Dankzij Student & Starter wordt 20% van de sociale huurvoorraad verloot in Utrecht. Nu tikt onze stad de 17% aan. We zien dat de verlote woningen terecht komen bij de groep die het heel hard nodig heeft: starters en bijvoorbeeld mensen die net in een echtscheiding terecht zijn gekomen. Wij willen daarom dat dit percentage zelfs nog meer omhoog gaat. Er zijn steeds meer alleenstaanden die een sociale huurwoning zoeken. Het is slim om te kijken hoe we ons aanbod hierop inrichten.

Wat we nu zien is dat veel minder jonge woningzoekenden daadwerkelijk ook een woning vinden. De verdeling met andere leeftijdsgroepen woningzoekenden is hierin ongelijk. Het meenemen van de wachttijd als je doorstroomt naar een andere huurwoning heeft bijvoorbeeld ook een negatief effect voor startende woningzoekenden. Wij pleiten er daarom voor om behouden van wachttijd terug te brengen. 

Onderzoeksgroep reflecteert woonwensen niet

De onderzoeksgroepen waarmee wordt gewerkt zijn opvallend. Ons raadslid Eva Oosters valt binnen de doelgroep 23-35 jaar. Wij kunnen ons echter moeilijk voorstellen dat ons 23-jarige raadslid dezelfde woonwensen heeft als een 33-jarige, getrouwd collega-raadslid met twee kinderen. Daarnaast valt ook de grootte van de onderzoeksgroep op, de overgrote meerderheid van actief woningzoekenden valt hieronder. Dit maakt het ingewikkeld om inzichtelijk te krijgen welke woonwensen deze doelgroep precies heeft. Hierdoor is het lastig om ook passend beleid te maken.

Student & Starter is klaar voor actie voor het Utrechtse woningaanbod. Wij hopen dan ook dat de wethouder aan de slag wil met onze suggesties en kijken uit naar de aangepaste huisvestingsverordening. Hopelijk kunnen we deze nog voor de zomer behandelen. 

Voor wie denkt “Wat de heck is een huisvestingsverordening?”

In de huisvestingsverordening wordt de manier van verdelen van het sociale huurwoning aanbod in gemeente Utrecht vastgelegd. In de huisvestingsverordening zijn bijvoorbeeld regels rondom splitsen en omzetten, loting en voorrangsregelingen opgenomen.

De laatste versie is in 2019 ingestemd. In de huisvestingsverordening gaat het om sociale huur, maar ook studentenwoningen vallen hier op een bepaalde manier onder. De regels over het splitsen en omzetten van woningen zijn sinds 2019 is bemoeilijkt. Wij zijn het daar niet mee eens, en dienden dan ook het amendement ‘vergunningsvrij voor drie vrienden in’. Dit amendement haalde het net niet.

Ook hebben we er in 2019 voor gezorgd dat er meer woningen geloot zullen worden (20%), zo kun je ondanks korte inschrijftijd toch kans maken op een sociale huurwoning. Dit heeft vooral een positief effect op starters. Het overgrote deel van de woningzoekenden (meer dan de helft) is tot 35 jaar oud. Er moet meer actie worden ondernomen om ook starters te helpen op de woningmarkt, dat kan via de huisvestingsverordening. 

Privacyverklaring