Auteur Eva Oosters

Cultuur

Een nieuwe aflevering amateurkunsteducatie: meer zekerheid voor de cursist!

29.03.2019

Student & Starter is blij te zien dat de verschillende culturele instanties in de stad - maar ook docenten en ambtenaren - op zoek zijn naar de beste oplossing om te zorgen dat 6000 cursisten straks in september verder kunnen met hun hobby of het verwezenlijken van hun droom.

Maar, als we eerlijk naar de situatie kijken, zal die niet gaan zonder slag of stoot. De planning is krap.

 

Gisteren werd in de raad het voorstel voor een nota van uitgangspunten besproken. In deze nota staat globaal aan welke eisen de nieuwe aanbieders van het amateurkunstaanbod in Utrecht moeten voldoen voor de subsidieaanvraag. Het debat was eerder in de commissie al meer uitgebreid gevoerd, wij hadden als Student & Starter nog wat punten die we graag terug zouden zien in de nieuwe subsidieprocedure.

 

Domplein

Door het kloppende onroerende hart van de amateurkunst, het pand aan het Domplein, te onttrekken aan die sector groeit het tekort aan ruimte voor de cultuursector alleen maar meer. Wij vinden het dan ook oneerlijk om van subsidieaanvragers te vragen te komen met alternatieve locaties. Student & Starter stelde daarom voor een A en B scenario te laten maken in de aanvragen. Wat kan de instelling met het pand aan het Domplein en wat zijn de alternatieve scenario’s? De wethouder heeft dit idee overgenomen. Daarbij is de motie die wij mede hebben ingediend over het behoud van het Dompleinpand, voor in ieder geval 2019-2021, aangenomen. Ook dit biedt veel meer zekerheid voor de cursisten.

 

Digitaal platform

In eerdere debatten is gesproken over een digitaal platform voor amateurkunsteducatie. Wij zijn voor dit idee: misschien zitten alle instanties niet meer onder hetzelfde dak, maar in ieder geval wel onder één digitaal dak. Dit zorgt voor overzicht, promotie van alle instanties en voor de Utrechtse cursisten ook wel voor een bepaalde vorm van continuïteit. In de nota van uitgangspunten wordt helemaal niet meer gesproken over een dergelijk platform. Student & Starter vroeg van de wethouder een toezegging dat het creëren van een online platform direct onderwerp van gesprek wordt als de nieuwe aanbieders bekend zijn, de wethouder heeft dit toegezegd.

 

Gemeentelijke verantwoordelijkheid van informatie

Niet alleen voor de culturele instanties en de gemeente is dit een onzekere periode, maar juist ook voor de cursisten. Zij weten voor nu alleen maar dat ze volgend jaar niet kunnen deelnemen aan hun vertrouwde cursus bij het UCK. Student & Starter ziet ook voor de gemeente een rol weggelegd in de communicatie, vooral nu nog niet duidelijk is welke ‘winnaars’ er uit de bus komen na de subsidieaanvraagprocedure. Daarom dienden wij gisteren samen met het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, Denk en Partij voor de Dieren een motie in om deze verantwoordelijkheid van de gemeente aan te kaarten. De wethouder heeft deze motie overgenomen, concreet betekent dat dat er een centraal punt bij de gemeente komt voor informatie over amateurkunsteducatie. Dit punt kan de vorm krijgen van een mailinglijst, maar wordt in ieder geval ook gepromoot via social media.

 

Student & Starter heeft met deze punten geprobeerd meer zekerheid voor alle talentvolle Utrechters die volop genieten van hun lessen bij het UCK, maar ook voor alle Utrechters die de stap juist vanaf september 2019 wilden maken.