Auteur Eva Oosters

Wonen

Een nieuw deel van het Stationsgebied ontrafeld

04.04.2019

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de ontwikkeling van het stukje groen aan de kruising van het begin van de Amsterdamsestraatweg en de Oude Daalstraat. Voor de ontwikkeling van dit punt zijn maar liefst zes voorstellen uitgewerkt: A tot en met F. De wethouder heeft aangegeven voorkeur te geven aan voorstellen D en E. De vraag aan de raad is: zijn jullie tevreden met deze uitwerkingen als uitgangspunt? Onze vraag aan jullie is: zijn jullie tevreden met deze uitwerkingen als uitgangspunt? 

Zoals jullie zien gaat het om woningen, groen én levendigheid. Een mooi vertrekpunt wat ons betreft.  Wel zijn er veel andere ontwikkelingen gaande in het gebied, die ook van invloed zouden kunnen zijn op de ontwikkeling van dit specifieke punt. Zo wordt gesproken over een versmalling van de weg naast het nu ‘Daalsepark’ waardoor de woningen in het plan misschien ook een stukje op zouden kunnen schuiven. Wij zouden graag zien dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte voor groen, met de woningen die er gebouwd worden. Daarbij zouden wij graag zien dat de plinten van de gebouwen een creatieve of culturele invulling krijgen, dit hebben wij aangedragen bij de wethouder.

 

Als het voorstel door de raad wordt goedgekeurd, dan gaat de wethouder met onder andere onze opmerkingen onder zijn arm een uitgangspuntennotitie maken samen met de bewoners. De ontwikkelingen uit het gebied worden hierin meegenomen. Hoe denken jullie over de uitwerkingen van de mogelijkheden waaraan het college de voorkeur geeft?

 
 
bron: Gemeente Utrecht, Modellenstudie Kop Amsterdamsestraatweg - Oude Daalstraat