Auteur Kristin van der Veen

Algemeen Wonen

Een ‘leefbare stad’?

17.04.2019

 

In de commissie werd deze week het koersdocument behandeld voor een ‘leefbare stad met maatschappelijke voorzieningen’. Hierin wilt de gemeente aanstippen hoe we als groeiende en levendige stad ook ruimte moeten maken voor maatschappelijke voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld plekken waar activiteiten plaats kunnen vinden met een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld sportvelden en speelplekken, plekken die uitnodigen om te sporten, recreëren en te ontmoeten.

 

Alternatieve stadscentra

Het is eigenlijk op best wel veel plekken in Utrecht lekker rustig, kalm en relaxed wonen. En dat is een groot goed, want een rustige plek om je terug te trekken verdiend iedereen. Maar je hebt niet altijd zin in rust. Soms wil je wat drinken en eten met vrienden, lekker winkelen en vermaken met cultuur en gezelligheid. Dat kan in Utrecht nu alleen door het centrum op te zoeken. Utrecht groeit, de stad zal van 350.000  naar 430.000 inwoners groeien en daardoor zal de druk op de binnenstad alleen maar toenemen. Student&Starter vindt het hierdoor tijd om te investeren in het creëren van alternatieve stadscentra. Dit kan bijvoorbeeld in gezellige straatjes in buurten en wijken net buiten de binnenstad.

 

Maar die levendige wijkcentra komen er niet vanzelf. We moeten dan ook actief ruimte maken voor horeca, ondernemers en maatschappelijke functies. Door deze functies te combineren kunnen we er ook voor zorgen dat we bij een lagere bezoekersstroom in die straten, er altijd genoeg te doen is.

 

In het koersdocument wordt geschreven dat er ruimte moet zijn voor rustigere en meer ‘dynamische’ woonmilieus. Volgens Student&Starter zijn er in de stad meer rustige woonmilieus dan dynamische woonmilieus met reuring. Laten we daardoor bij de nieuwbouwontwikkelingen ook expliciet gebieden aanwijzen waar dynamische woonmilieus zouden kunnen worden gecreëerd. Plekken waar je wat luider mag zijn, waar ruimte is voor een vierentwintiguurseconomie en waar het nog rafelig is.

 

Tijd om de lucht in te gaan

Als het gaat om slim ruimtegebruik kunnen we nog wel wat ‘hogere’ doelen stellen. Student&Starter wil onder meer gaan inzetten op verticaal bestemmen, waarbij ook in de hoogte meer maatschappelijke voorzieningen te vinden zijn. Het bestemmen van gebieden stopt niet bij het inrichten van kavels, maar kan veel verder gaan. De leukste buurtjes zijn namelijk een beetje chaotisch, vol van reuring, met veel ruimte voor ontmoeting. Student&Starter wil dit ook terugzien in verticale buurten, waarbij ook in de hoogte voorzieningen rond sport, cultuur, zorg en misschien zelfs onderwijs zijn te vinden. Hierdoor creëer je ook ontmoetingsplekken in de hoogte, en neem je de druk in de binnenstad op grondniveau weg.

 

Al met al kijkt Student&Starter met nauwlettend oog graag verder naar de verdere behandeling in de commissie. Het koersdocument ‘leefbare stad met maatschappelijke voorzieningen’ is groots en daardoor is het laatste woord zeker nog niet gezegd.

 

 

Foto: Marleen Stoker