Auteur Kelly Tijhuis

Wonen

Een geschikte woning voor iedereen, we moeten er werk van maken!

20.02.2020

Student & Starter is niet tevreden met de realisatie van en prognose voor studenteneenheden. Er zijn en blijven nog altijd té weinig studentenwoningen in Utrecht. Utrecht bouwt te weinig om op de tekorten in te lopen. Wij willen dat er flink ingezet wordt op onzelfstandige woningen en dat er in de tussentijd meer tijdelijke woningen gerealiseerd worden om de tekorten in te lopen. We moeten werk maken van nieuwe bouwlocaties, want het duurt jaren voordat de gebouwen er daadwerkelijk zijn. Dit heeft niet alleen effect op de gezonde studenten die op zoek zijn naar een nieuw thuis in Utrecht. Op dit moment valt namelijk constant de groep studenten met een onzichtbare beperking tussen wal en schip. 

 

Er is op dit moment gelukkig wel aandacht voor studenten met een fysieke beperking die een aangepaste woning nodig hebben. Maar er zijn ook studenten met bijvoorbeeld ernstige pijnklachten of een energiebeperking. Deze mensen met een onzichtbare beperking krijgen geen urgentie, maar hebben wel heel hard een woning nodig. Student & Starter wil met oplossingen komen om ook deze studenten aan een woning te helpen. SSH gaat in gesprek met SOLGU (Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht) met de intentie om maatwerk te leveren voor deze doelgroep. Deze gesprekken zijn nog erg vrijblijvend en wij willen dat er concrete oplossingen komen voor deze doelgroep.

 

Er zitten meerdere voordelen aan het inzetten op onzelfstandige woningen; het is betaalbaarder voor de huurders en eenzaamheid is beter te bestrijden. Maar het is ook minder aantrekkelijk om te bouwen. Hoe kunnen we dit stimuleren? Student & Starter ziet graag dat de gemeente meer grond beschikbaar stelt door aangepaste grondprijzen of subsidies.

 

Internationale huisvesting brainstorm-event

We schreven eerder al over het kamertekort, met name onder internationale studenten. Ben jij of ken jij iemand die als internationale student of betrokkene partij hier iets tegen wil doen? Wij organiseren binnenkort een brainstorm-event over dit onderwerp! Stuur een email naar: derk.stegeman@studentenstarter.nl om je aan te melden of voor meer informatie.