Een diverse en levendige Merwedekanaalzone

Afgelopen dinsdag was er een raadsinformatiebijeenkomst over de omgevingsvisie voor de nieuwe Merwedekanaalzone, het gebied tussen Oog in Al en Westraven, met daarin mooie plannen op het gebied van wonen, werken en verblijven. De bijeenkomst was bedoeld om verschillende groepen uit de stad te laten meepraten over het plan. Student & Starter zal erop toezien dat er de komende jaren in de realisatie van dit plan voldoende rekening gehouden wordt met onder andere:

  • Voldoende verschillende woningen voor diverse doelgroepen waaronder betaalbare woningen voor studenten en starters. Student & Starter wil zich focussen op betaalbaarheid van woningen voor zowel de grote als kleine portemonnee. zo ontstaat er een wijk waar mensen van allerlei verschillende achtergronden bij elkaar wonen en onderling contact wordt gestimuleerd. Het is makkelijker om elkaar af en toe een helpende hand te bieden en dit bevordert de saamhorigheid in Utrecht.
  • Duurzame hoogbouw en het optimaal benutten van daken, bijvoorbeeld met dakterassen, zonnepanelen en groenvoorziening. Groene daken zorgen voor betere isolatie en nemen een boel regen op. Dat is goed voor het milieu. Daarnaast zorgen groene daken voor extra ruimte voor sport en ontspanning. Student & Starter vindt dat er meer groene daken moeten komen en dat deze groene daken voor iedereen bereikbaar en beschikbaar moeten zijn.
  • Ruimte voor de roeiverenigingen en een goede afstemming met het steeds drukker wordende Merwedekanaal. Het Merwedekanaal is het thuisfront van onze roeiers, maar er is geen duidelijkheid wat de toekomst zal zijn van de roeisport in Utrecht. Het Merwedekanaal zit aan de ondergrens qua eisen voor goed roeiwater. De roeiers hebben geen uitwijkmogelijkheid binnen Utrecht om optimaal te kunnen blijven trainen. Student & Starter wil de roeisport behouden door een sportzone aan te wijzen op het Merwedekanaal.
Privacyverklaring