Een antwoord van het college voor de roeiverenigingen

Student & Starter heeft na het overleg met de roeiverenigingen geconstateerd dat het een urgent probleem is dat de roeiverenigingen op dit moment niet veilig kunnen roeien en daarvoor moeten uitwijken naar Vianen. Naar aanleiding van het overleg met de roeiverenigingen zette Student & Starter het probleem op de agenda zodat het afgelopen donderdag in het college besproken kon worden om tot een goede oplossing te komen!

Al eerder liet Student & Starter weten dat we meer duidelijkheid willen voor de roeiverenigingen. Tot nu toe is de situatie en daarmee de toekomst van de Driewerf en de roeiverenigingen erg onduidelijk. In de brief van het college over het Merwedekanaal staan geringe en tegenstrijdige maatregelen en wij vinden nog steeds dat de roeiverenigingen recht hebben op meer duidelijkheid.

Wij willen nog steeds dat het Merwedekanaal een veilig en toegankelijk trainingswater blijft. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kan het Merwedekanaal ontzien worden mits er te zijner tijd een toezegging komt voor een roeibaan in polder Rijnenburg. We zijn het met de roeiverenigingen eens dat voordat de toezegging gedaan kan worden er eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moet worden naar een roeibaan in polder Rijnenburg.

Om ervoor te zorgen dat de roeiverenigingen kunnen blijven roeien op het Merwedekanaal hebben zij verschillende haalbaalbar suggesties geopperd. Zo hebben zij venstertijden, zonering en de oplossing ‘roeiproof’ bruggen geopperd. Het is dan ook zeker niet zo dat de roeiverenigingen het alleenrecht eisen van het Merwedekanaal maar, zeker voor de veiligheid, dat het Merwedekanaal zo wordt ingericht dat de roeiers er daadwerkelijk kunnen roeien. Doordat het Merwedekanaal op dit moment niet goed genoeg is ingericht voor de roeisport wijken zij uit naar Vianen, maar dat is geen structurele oplossing.

Daarom is het voor de roeiverenigingen belangrijk dat het college met meer duidelijkheid komt en een structurele oplossing!

Privacyverklaring