Doorbreek de vicieuze cirkel van armoede

Nog steeds leven er te veel Utrechters in armoede. Onze nummer vijf Marvin is meer dan gemotiveerd om dit structurele probleem aan te gaan pakken. Minima belanden vaak in een vicieuze cirkel van armoede en daar wil Marvin een einde aan maken.

Als er op iets een stigma heerst, dan is het wel armoede. Veel mensen hebben er een mening over. Onlangs sprak ik een docent van een middelbare school in Utrecht over armoedeproblematiek onder kinderen. Zij vertelde me iets waar ik erg van schrok. Kinderen in armoede lijken het nooit goed te kunnen doen. Óf ze worden er op veroordeeld dat zij niet mee kunnen gaan met de laatste trends óf ze worden er juist op afgerekend als ze dat een keertje wel kunnen, “want ja, dan zal je het wel gekregen hebben of is het van de vrachtwagen gevallen.”

Kinderen
Laatst werd er tijdens een debat over armoede gezegd dat we op zoek moeten naar de oorzaak van armoede. Een mooi streven, maar niet realistisch. Armoede staat namelijk niet op zichzelf, het is juist het resultaat van meervoudige problematiek. Op het moment dat je in armoede leeft, ontstaat er een vicieuze cirkel. Het leven in armoede leidt namelijk ook weer tot andere problemen, zoals gezondheidsproblemen en eenzaamheid. Als je vervolgens denkt dat dit al erg genoeg is, realiseer jezelf dan dat kinderen die op groeien in armoede een grotere kans hebben om als volwassene zelf ook te eindigen in deze situatie. Het werkt generaties door.

Van alle leeftijden
Armoede is overal, het beperkt zich niet tot een bepaalde groep mensen. Veel mensen met een uitkering leven in armoede, maar tegelijkertijd zijn werkenden 30% van de minima. Als we kijken naar leeftijdscategorieën, zien we dat armoede ook van alle leeftijden is. In het bijzonder de groep minima tussen 25 en 45 jaar is groot, veel mensen die al in de eerste fase van hun carrière in armoede belanden.

Vroeg signaleren
Student & Starter vindt dat we hier iets mee moeten als maatschappij, we moeten die vicieuze cirkel doorbreken. Dat kan bijvoorbeeld door vroegsignalering van schulden, waarbij de gemeente samenwerkt met instanties als woningbouwcorporaties, zodat we er sneller bij zijn als mensen in de schulden dreigen te raken. Verder zijn wij als partij enthousiast over de pilot waarin jongeren met schulden een intensief individueel programma volgen om de regie over hun financiën weer op kunnen pakken. De gemeente neemt de schuld over en kan daardoor de jongeren beter begeleiden. Aan het einde van het traject is het geld weer terugbetaald en kan er weer een nieuwe jongere in schulden worden geholpen. De eerste stappen zijn dus gezet en Student & Starter wil nu dat we tot een structurele aanpak gaan komen. Investeer je in schulden en armoede, dan investeer je in de toekomst van je stad!

Privacyverklaring