Auteur Ties de Theije

Algemeen Werken

Nachtwinkels: diverse stad, diverse ritmes

11.07.2018

Net nu je feestje lekker op gang is, komt het onderste van de kan in zicht. Of je besluit toch nog even naar die verjaardag te gaan, maar wil niet met lege handen aankomen. Je werkt in een nachtdienst en komt er te laat achter dat je eigenlijk geen eten in huis hebt… Waar ga je heen?
 

De Nachtwinkel

In onze huidige 24-uurseconomie zijn ze eigenlijk niet te missen. Helemaal in een stad als Utrecht, waar zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende ritmes leven, is het zeer opvallend dat er geen enkele echte nachtwinkel is te vinden. Tot nu toe kunnen winkels in Utrecht een vergunning krijgen voor een maximale opening tot 02.00 uur. Wat Student & Starter betreft hebben verschillende soorten winkels behoefte aan verschillende openingstijden. Zo kan de winkelier nog beter inspelen op de behoeften van inwoners..
 

Overlast

Niet alles waar ‘nacht’ in zit, veroorzaakt overlast. Zolang een nachtwinkel geen overlast veroorzaakt, is er ook geen reden om deze tegen te houden. Omdat er vooraf verplicht een leefbaarheidstoets gedaan wordt die de leefbaarheid voor omwonenden garandeert, kan de eventuele overlast voorkomen worden. Mocht er na de openstelling van nachtwinkels toch sprake van overlast zijn, kan de 24-uursvergunning altijd ingetrokken worden.
 

Pilot

Student & Starter is van mening dat er altijd ruimte moet zijn om nieuwe dingen te proberen. Een nachtwinkel-pilot starten op een daarvoor geschikte plek, zoals bijvoorbeeld de binnenstad, is daar een voorbeeld van. Student & Starter legde het plan afgelopen raadsvergadering voor aan de raad, welke helaas nog niet volledig overtuigd was. Wij zullen blijven onderzoeken waar en hoe we deze pilot toch kunnen realiseren. Stay tuned!
 

Zie ook: Het nachtdier wil ook naar de supermarkt