(Deel)mobiliteit van de toekomst!

De gemeente Utrecht is op volle toeren bezig met plannen maken voor de mobiliteit van de toekomst. Dit doen ze bij grote stadsontwikkelingen, zoals de Merwedekanaalzone, maar ook met specifieke plannen zoals het ‘mobiliteitsplan 2040’. Dit mobiliteitsplan wordt dit jaar nog aan de gemeenteraad voorgelegd, maar wat ga jij daar als bewoner van merken? Student & Starter ziet kansen en wil dat de gemeente deze serieus gaat benutten. Wij willen daarom nog meer aandacht vanuit de gemeente op onderwerpen zoals deelmobiliteit, zodat op tijd kan worden begonnen met het uitwerken van concrete plannen. 

Grote ambities 

Het mobiliteitsplan geeft de kaders aan voor het uitwerken van andere plannen van de gemeente. Wordt er een nieuwe wijk ontwikkeld? Dan wordt ook dit mobiliteitsplan erbij gepakt om te bekijken hoe moet worden omgegaan met parkeren, fietspaden en bijvoorbeeld deelauto’s. Utrecht heeft de ambitie om het autogebruik sterk terug te dringen. Om dit te realiseren is het natuurlijk belangrijk dat andere vormen van mobiliteit, zoals OV en fiets, super aantrekkelijk zijn. 

De ambitie is nu dan ook om meer in te zetten op alternatieve vormen van vervoer, zoals deelmobiliteit. Een aantal deelauto’s onder je appartementencomplex bijvoorbeeld, zodat er niet één per persoon aangeschaft wordt. Dit past meer bij de toekomst die wij voor ons zien in Utrecht. De Merwedekanaalzone is een voorbeeld waar deelmobiliteit als oplossing wordt gepresenteerd. Omdat er minder autogebruik is, is minder ruimte nodig voor parkeerplekken. De ambities liggen hoog, maar er zijn nog maar weinig voorbeelden van hoe deze vormen van mobiliteit effectief zijn om autogebruik te verminderen. 

Spitstijden worden verleden tijd

Maar inzetten op ‘gezonde’ mobiliteit is niet het enige dat werkt. We zien bijvoorbeeld dat er door corona minder files waren, dit inspireerde een deel van de ambities! Hoe kunnen werkgevers, onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld evenementenorganisatoren gestimuleerd worden om anders om te gaan met werk- en lestijden? Hoe zorgen we ervoor dat spitstijden verleden tijd worden, met minder druk op OV én minder vervuilende files als gevolg? 

Meepraten 

De gemeente is altijd op zoek naar mensen om mee te praten over deze en andere toekomstplannen. Student & Starter schrikt ervan dat er bij de gesprekken over deze plannen geen enkele jongere aanwezig was. Het gaat om mobiliteit van de toekomst, daar horen de stemmen van toekomstige gebruikers bij. Wij zullen ons dan ook inzetten voor meer actieve benadering en het betrekken van jongeren bij de plannen. 

Wil jij met ons meedenken over de plannen? Stuur ons een berichtje, meld je aan als lid, of sluit eens aan bij onze (schaduw)fractie! 

Privacyverklaring