Auteur Eva Oosters

Cultuur

De ‘State of Art’ van Utrecht: verlangen naar een bruisender cultureel nachtklimaat

09.01.2019

Net voor de kerstvakantie kreeg wethouder cultuur, Anke Klein, het visitatierapport 2018 aangeboden. Dit visitatierapport is opgesteld door de Visitatiecommissie Cultuurnota 2017 - 2020 en biedt een tussentijdse stand van zaken van de instellingen die onderdeel zijn van de lopende cultuurnota. In het rapport staat dus een update van alle instellingen, maar de commissie biedt ook een ‘State of Art’ aan, waar zij aanbevelingen doen voor het gemeentelijk beleid ten opzichte van de cultuursector in Utrecht.
 

Student & Starter is in 2017 en 2018 op het gebied van cultuur natuurlijk hard bezig geweest met talentontwikkeling en het ondersteunen van jonge makers in Utrecht. De commissie gaat hier ook op in: “De commissie is te spreken over de nieuwe professionaliseringssubsidie van de gemeente waarmee een tussenweg gecreëerd is, maar betreurt het incidentele karakter en pleit voor structurele regelingen voor makers”. Wij zijn het hier natuurlijk roerend mee eens: onze motie ‘creativiteit kent geen anciënniteit’ stuurt ook aan op zo’n structurele regeling. Wij zullen bij de besprekingen van de nieuwe cultuurnota dan ook onze pijlen richten op dit onderdeel.
 

Er stonden echter nog veel meer interessante aanbevelingen in het rapport. Zo stelt de commissie dat zij het belang zien van een nóg bruisender cultureel nachtklimaat. Het Utrechtse nachtleven lijkt, als het gaat om aanbod en locaties buiten de singel, achter te blijven ten opzichte van andere grote steden. Een spannend en experimenteel nachtaanbod is onmisbaar voor een stad als Utrecht, zo stelt de commissie.
 

Hier gaat ons hart natuurlijk sneller van kloppen, al langer stuurt Student & Starter aan op een meer levendig nachtleven: ook buiten de singels. Door dit doel te koppelen aan culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld de Helling, TivoliVredenburg of EKKO, zouden we als gemeente meer kunnen experimenteren met wat de Utrechtse nacht én de Utrechtse culturele sector te bieden heeft. De vraag van de Utrechters, jong en oud, naar uitgaansgelegenheden is te groot voor het aanbod en lijkt alleen maar te groeien. Door ook plekken buiten de binnenstad te zoeken en te ontwikkelen maak je gebruik van de potentie die Utrecht als grote stad heeft.
 

Dit onderwerp zal Student & Starter de komende tijd uitdiepen. We willen kijken of we op dit onderdeel ook al vóór de nieuwe cultuurnotaperiode stappen kunnen zetten.
 

Zie ook: Creativiteit kent geen anciënniteit