Auteur Kelly Tijhuis

Werken Digitalisering

Gaat Utrecht met de ROM haar innovatieve achterstand inhalen?

31.01.2020

Utrecht neemt het initiatief om een regionaal investeringsplatform op te zetten! Dit initiatief, dat samen met private en publieke partners wordt opgezet, krijgt de vorm van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De ROM is een nieuw project om meer economische innovatie aan te jagen en de economie te versterken. Student & Starter is erg enthousiast dat de gemeente dit initiatief heeft genomen. Er zijn namelijk soortgelijke projecten in veel andere Nederlandse regio’s die goede resultaten laten zien. Wel moeten we kritisch kijken hoe we nou écht innoverend te werk kunnen gaan.

 

Het besluit voor de ROM is genomen vanuit de Regionale Economische Agenda (REA). De REA fungeert als uitgangspunt voor de ROM, hierin staan verschillende doelen die de regio op economisch gebied wil behalen. Het beleid richt zich op een toekomstgerichte leefomgeving, gezonde mensen en waardevolle digitalisering. Daarmee wil de regio een groene, gezonde en slimme economie creëren waarin iedereen kan deelnemen en waar iedereen baat bij heeft. De doelen zijn nog niet ver uitgewerkt, wat ons betreft laat dat ruimte over voor meer gedurfde doelen dan er op dit moment in de REA staan.

 

Samenwerking, innovatie en Utrechtse roots

Een sterker economisch klimaat zorgt niet alleen voor een betere samenwerking tussen bestaande partijen, maar kan ook nieuwe bedrijven en startups aantrekken. Een uitgangspunt van de ROM is om ‘grensontkennend’ samen te werken. Wat ons betreft zijn hier nog niet genoeg stappen in gezet, terwijl een samenwerking eigenlijk de eerste stap zou moeten zijn. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Utrechtse bedrijven al in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Student & Starter vindt het belangrijk om de ROM Utrechts te houden en om het initiatief voort te laten komen uit een brede samenwerking. 

 

Een sterker economisch klimaat

Er zit zoveel zoveel potentie zit in onze regio, het wordt hoog tijd om hier meer uit te halen! Kijk bijvoorbeeld naar Utrecht Science Park, met bedrijven als Organoids en Genmab op het gebied van life-sciences. De ROM wordt een grote investering voor de gemeente Utrecht (drie miljoen euro), wij vinden het belangrijk dat los van de REA, de ROM zelf ook wordt geëvalueerd. De balans tussen het al opgestelde investeringsreglement, de zeer algemene doelen en de bedrijfscategoriën is nog zoek. Wat wordt bijvoorbeeld de keuze voor bedrijven waar de ROM in wil investeren? Gaan we niet teveel op zoek naar de ‘unicorns’? Hoe voorkomen we dat de creatieve industrie ondergesneeuwd wordt? Voordat we als regio Utrecht een succesverhaal hebben, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Student & Starter is heel enthousiast over het initiatief voor een investeringsplatform in innovatieve Utrechtse bedrijven: klein of groot. Wij willen het college oproepen om risico te nemen, het lijkt ons een valkuil voor de ROM om als ‘één van de velen’ te gaan opereren. Juist de uniformiteit, innovativiteit en de loketfunctie, daar schuilt volgens ons het succes in.